NERMINA KURSPAHIĆ:KRVAVE RUBNE MAHANE

NerminaKurspahic

 

„Srbi i Hute su obavili svoj zadatak“,tako misli veoma malo savjesti čovječanstva-intelektualci-pojedinci,duhovno osviješteni dio svijeta,oni koji nikada nisu bili bespomoćniji,čiji glasovi i djela su tako beznadežno slabi i neobavezujući.Te konstatacije,pogotovu što se tiče ovih prvih,mi ovdje u BiH smo i te kako dobro svjesni.Svjesni,jer nam je sve jasno do boli.Jasno da smo se mi,da upravo mi koji smo se do jučer lagodno baškarili u svom vještački dobro skrojenom standardu,i iz te pozicije čudili,zgražali i žalili one koji su tada bili aktivni sudionici(više pasivni nego aktivni)povijesti,našli na pozornici sa koje se odigravaju i usmjeravaju svi tokovi buduče suvremenosti.

Vjerovali smo tada,uljuljkivani iluzijama tehnološkog razvoja da zajedno sa tim (tehnološkim)napretkom ide i uspon čovjeka.Nažalost,od svega toga nije ostalo ništa.I ne samo to,nego su se oni koji priželjkuju svijet crno-bijelih formi(a paradoksalno,sada otkrivamo da su to oni najrazvijeniji čijim smo se demokratskim i svim drugim dostignućima jučer divili)svojski potrudili da onemoguće uspon čovjeka,njegovo emancipiranje od životinje,dopuštajući i stimulirajući sve atavizme i divljaštvo.

 

Davno već,na početku ovih srpskih,balkanskih orgija,rečeno je da se u svemu ovome Srbi javljaju kao izvođači radova europskih krvavih snova,njihovih snova o odvojenim kulturama,superiornim civilizacijama,nižim rasama.U ljeto prošle godine,samuel P.Hantington zapisao je ove riječi koje kao da sublimiraju idejni obzor njegove zemlje i partnera joj:“Civilizacijski identitet bit će od neslućene važnosti u budućnosti,i svijet će biti oblikovan u velikoj mjeri interakcijama između sedam ili osam vodećih civilizacija.One podrazumjevaju:zapadnu,konfučijansku,japansku,islamsku,hindu,slavensko ortodoksnu,latino-američku i moguće,afričku civilizaciju.Najvažniji konflikti u budućnosti će se desiti među  kulturnim rubnim mahanama,koje odvajaju jednu civilizaciju od druge.Zašto će se ovo desiti?
Prvo,zato što razlike među civilizacijama nisu samo stvarne,one su temeljne.Civilizacije se razlikuju jedna od druge povijesno,jezički,kulturno,tradicijski,a najviše religijski.“

Dakle,svijest o razlikama među civilizacijama štaviše prizivanje i artikuliranje tih razlika među onima koji se zovu baštinici zapadne tradicije i nosioci civilizacijskog probitka,veoma je jaka.Mi u BiH,uz tragične posljedice postali smo svjesni tih činjenica.Zato razni Caringtoni,Oweni,Stotenbergovi,Rosei,…i njihovi istočni sateliti Ghaliji,Akashii,nisu samo ekscesne pojave i izuzeci,nego su čvrsto inkorporirani,etablirani u taj sistem kojeg su oni samo obični dijelovi.

Da,mi u Bih nad kojima se vrši genocid,uništenje,shvatili smo uz mnogobrojne žrtve da oni koji samo isturaju svoju „savjest“ da govori u ime tolerancije,demokracije,multikulture,u stvari preziru sve to i zagovaraju,podržavaju i stvaraje netrpeljivost,mržnju,razlike.U BiH to smo shvatili,pogotovo to je jasno Bošnjacima,ali i svim Bosancima neinficiranim nacionalističkim ludilom njihovih rezervnih domovina.To je jasno i kreatorima tih politika i mišljenja.Jedino to do kraja nije jasno svim onima (intelektualcima,umjetnicima,kulturnim radnicima)koji brane i govore u ime principa tolerancije,ljudskih prava,mnogoznačnosti,vjerujući da su sredine iz kojih oni dolaze baštinici upravo tih svojstava.A BiH,i sve ono što se ovdje desilo i još dešava,govori upravo suprotno

Govore da je taj zapadni svijet,svijet atraktivnih vizualnih šarenih laža onaj koji producira i podržava sve oblike ispoljavanja neljudskosti i devijacija,fašizam.Nekada su to činili sami i preko kolonijalnog imperijalizma,a danas više sofisticirano ušuškani u laži svoje površinske demokracije,ljudskih prava,itd,prepuštaju izvršavanje svojih podsvjesnih želja za univerzalnim kaosom u kojem animalno,sila,kroje zakone,Srbima i Hutama.

Da,dragi naši „prijatelji“,intelektualci i umjetnici svijeta;demokracija,tolerancija,ljudska prava i slobode,ne stanuju više među vama na Zapadu.Možda oni ne žive ni na onom Istoku koga se tako ksenofobično plašite,ali kada je BiH u pitanju,srpski fašistički naredbodavci,ili simpatizeri,su među vama.

Izvor:Sarajevski ratni pogledi(1996).

 

896 Posjeta 1 Posjeta danas