MAJKA JE TEMELJ PORODICE I DRUŠTVA

dzamijakralj

Braco i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Majka je temelj porodice i društva. Želim da kroz ovu hutbu govoriti o ulozi majke, sa posebnim osvrtom na moralnu, plemenitu, vrijednu i skromnu majku Bošnjakinju, koja je kroz sve nedace u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini prošla kao simbol svih moralnih vrijednosti i svaka naša majka i nena su institucija za sebe i one zaslužuju da se o njima pišu studije i knjige i snimaju filmovi. One zaslužuju da se njima i njihovim moralnim životima bave instituti i da one budu uzori i inspircija generacijama Bošnjakinja koje dolaze.
Braco i sestre, kako je samo topla ta rijec majka ili još bolje mama, kako je mi žepljaci i istocnjaci dozivamo, rijec koju prvu tecno izgovaramo svojim djecijim jezicima koji još uvijek zaplicu dok izgovaraju sve druge rijeci, rijec kojom ih dozivamo kada smo gladni, žedni, promrzli, kada nas je strah i kada nam je teško i uvijek smo sigurni da ce nam se naše majke odazvati, zaboraviti na sebe i svoje potrebe i želje i za nas se bez imalo dilema žrtvovati.
Majka ima nezamjenjivu ulogu u izgradnji porodice i društva i što je majka bolja i požrtvovanija u podizanju svoje djece, time je porodica snažnija i samim time društvo je jace i sigurnije. Nema braco i sestre pravih mu'mina, istinskih lidera i pravih boraca, naucnika i radnika bez dobrih majki, koje ih radaju i odgajaju na izvorima islama. Naše majke na nas ostavljaju najsnažnije osobine, putem mlijeka kojim nas hrane, toplih zagrljaja u kojima tražimo utocište i islamskog odgoja kojim nas uce da budemo istinski Allahovi robovi.
Kaže, Allah, subhanehu ve te'ala, u 14. ajetu Sure Lukman:  

    Mi smo naredili covjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti!
Braco i sestre, svaka majka koja u svojoj utrobi nosi na halal nacin zaceto dijete je borac na Allahovu, dželle še'nuhu, putu i njene dove se primaju tokom njene trudnoce, jer ona cijelo vrijeme kako Kur'an kaže „trpi“. Ako žena dok u svojoj utrobi nosi dijete umre, ona je po sahih predaji šehid:
 
„i žena koja u trudnoci umre je šehid.“ (Nesaija)
Majka je i dok doji svoje dijete u džihadu, tako da su naše majke bile u džihadu mnogo duže od nas, jer za svako dijete su bile u džihadu po trideset i više mjeseci.
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam ibn Madždže:?????????? ?????? ????????? ?????????????  „Džennet je pod majcinim stopalima“.

U islamu je žena najviše poštovana kao majka. Imam Zejnu-l-Abidin kaže o pravima majke: „Pravo tvoje majke je da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikoga, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim djelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obuci sve dok si ti obucen i što je ona na Suncu sve dok si ti u hladu, ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrucine i studeni i to sve da bi te imala.“
Majka je izvor srece i ono što majka pruža djetetu nicim se ne može platiti. Samo uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoc dijete svojim lijepim ophodenjem prema njoj i pružanjem pažnje i pomoci može se djelimicno zahvaliti majci, ali nikada u potpunosti odužiti.
Kuca ce braco i sestre uvijek biti ženino najvažnije radno mjesto gdje se od nje ocekuje da uloži napor i žrtvu, a to žrtvovanje je pravo investiranje koje ce joj kasnije donijeti mnoge koristi.

Postavlja se pitanje: Kako definisati majku Bošnjakinju? Majka Bošnjakinja ima najjaci iman i sabur, ona ne propušta ni jedan vakat, ne pravi razliku izmedu farza, sunneta i mustehaba u želji da postigne Allahovo, dželle še'nuhu, zadovoljstvo, ona ne pravi razliku izmedu harama i mekruha iz straha da ne pogriješi, ona je najbolja kcerka, unuka, supruga, snaha, zaova, jetrva, nena i pranena, ona nas je nosila krijuci stomak od svijeta i radala nas usput, ona nas je radala i podizala bez straha za nafakom, ona nas je dojila dvije i više godina i svoju majcinsku toplinu prenosila na nas, ona od bešike do kabura nikada nije besposlena, ona radi i muške i ženske poslove, ona se ne protivi svome mužu, ona se najmanje odmara, posljednja liježe, a prva ustaje i nikada ne kasni, pa i kada joj stari sahat prestane hoditi, ona stalno na usnama ima šehadet i salavat, ona na sebi cijeloga života nosi dimije, bluze i mirišljive šamije, ona ne da nikome da joj vidi uredno spletene pletenice, ona nosi jedne opanke ili zepe po nekoliko godina, a raduje se da djeca imaju novu obucu, ona pravi najukusniju hranu, ona svojom suzom i dovom brani Bosnu i Hercegovinu, ona se sikira za svakoga samo ne za sebe, ona se nikome ne žali a svome srcu prima svaciju bol, ona se od tereta povila, a nikada nije kazala da joj je teško, ona nas hajir dovama ispraca u školu, vojsku, fakultete, borbu, na posao i nigdje nam ne da otici dok se ne nahranimo, docekuje nas sa majcinskim osmijehom i toplom hranom i najsretnija je kada sve pojedemo, ona se raduje našim ženidbama i udajama, snahama i zetovima, a posebno unucadima, ona sve što dobije od para podijeli drugima, ona nikada nije smrknuta i ne zna za pakost, ona se raduje musafirima i pravi im gušcu kahvu i jaci domaci himber, dok ona pije doljevušu i obicnu vodu, ona je džomet i musafirima i rodbini iznosi najbolje voce i još im spakuje da ponesu, ona se brine da joj nisu gladne kokoši, janjad, telad i goveda, ona mravinjake ne razgoni, da je sikluk ne snade, ona i pored mnogobrojnih obaveza oko kuce sadi starinsko mirišljivo cvijece, ona uvijek ima cistu kucu, avliju i put, ona nema neopranih suda, ona špara struju i vodu, ona ne baca njimet, ona tke najljepše i najukrašenije cilime i ponjave, ona prede vunu i plete pape i carape, ona nema ni dana škole sem nekoliko godina mejtefa, a mudrija je i pametnija od svih ženskih potomaka zajedno, ona se ne zna potpisati, ali joj je otisak prsta vrijedniji od sultanskog muhura, ona do smrti može bez dozluka uvuci konac u iglu, jer joj oci nikada nisu gledale harama, ona i svojom šutnjom dovoljno govori, ona za života ušpara da joj se dženaza od njenih para može obaviti, ona nurli lica umire s osmijehom i šta sve nije moja i tvoja majka brate i sestro, pa joj sve to vratimo lijepim osmijehom, zagrljajem, pažnjom i dovom i njoj ce to biti dovoljno!
Neka naše majke i nene budu najljepši uzori našim sestrama, suprugama, kcerima i unukama i onda ce inša-Allah biti više i Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, a i ummet ce biti jaci i sigurniji!   

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas ucvrsti na putu islama, da pomogne našoj braci u Palestini, Siriji i na svakom mjestu gdje su ugrožena njihova prava, da se smiluje našim roditeljima i precima, da našu djecu ucini radostima naših ociju i srca i prvacima ummeta, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u Džennetu pocasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

1194 Posjeta 2 Posjeta danas