HADŽEM HAJDAREVIĆ(1956): B0SANSKI MUSLIMANI

MUNARA

Što su munare izduženije

U zemlji nakon rata,moje

Molitve postaju manje savršene

Sve više lične…Moje molitve

Svoj zvuk i boju zadržavaju

Na džamijskim trijemima

Čekajući meleke da ih netaknute                                        

U najviša prostranstva ponesu

Suviše je suza u bosanskim avlijama

Da bi munare sve to uznijele

K nebu…Mnogo je ruku što se hvataju

Za svaku molitvu i nadu da bismo

Od zemlje pohrlili u visine

Posvuda je Onaj koji razumije

Naše strepnje i predane naše molitve

Što ih kao suharke skupljamo

Po pustarama rasutih života

Molitva je traganje za blijeskom

Što boravi u tami svega stvorenoga

Ili još nestvorenoga pa nas iznenada

Vine u čistu svijetlost oslobođenu tla

Što se vječito ponavlja kroz nas.

Izbor:Kemal Mahić

1561 Posjeta 1 Posjeta danas