LOGOR SUŠICA VLASENICA

vlasenica

Logor Sušica otvoren je krajem maja ili početkom juna 1992.godine a njime su upravljale vojska i lokalna policija.To je bio glavni zatočenički objekat na području Vlasenice,a nalazio se na kilometar od grada.Od početka juna pa približno do 30. Septembra jedan od komandanata logora bio je Dragan Nikolić Jenki. U periodu od maja pa do oktobra 1992. U logoru Sušica bilo je zatočeno čak 8000 civila Bošnjaka i rugih nesrba iz Vlasenice i okolnih sela.Procjenjuje se da je u ovom logoru stravično ubijeno više od 1600 zatočenika,dok su svi zatočenici trpjeli svakodnevne torture,premlaćivanja,silovanja.

USLOVI U LOGORU

Hangari u kojima su bili zatočenici bili su užasno pretrpani,a životni uslovi očajni.Hrana za zatočenike je bila oskudna i često pokvarena.U logoru Sušica su držani muškarci,žene i djeca,a često su bile zatočene i čitave porodice.Žene i djeca su obično ostajali vrlo kratko,prije nego što su bili prisilno premješteni na muslimanska područja.

ZLOČINI U LOGORU

Prije prisilnog premještanja muslimanskog stanovništva,obično su morali da potpišu dokumente s izjavom da to područje napuštaju dobrovoljno i da se odriču svoje imovine.U toku zatočeništva stražari su svakodnevno surovo tukli zatočenike.Mnoge od zatočenih žena bile su podvrgavane seksualnom zlostavljanju,uključujući i silovanje.Logorski stražari i drugi muškarci kojima je bio dozvoljen ulazak u logor često su noću izvodili žene iz hangara.Kada su se vraćale žene su bile van sebe i u traumatizovanom stanju.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju,u svojoj presudi Draganu Nikoliću je konstatovao da  je isti zatočenike u logoru Sušica podvrgavao nehumanim životnim uslovima,uskraćujući im ishranu,vodu,medicinsku njegu,uslove za spavanje i nužnike.Usljed atmosfere terora i uslova u logoru zatočenici su pretrpjeli psihičku i fizičku traumu.

POJEDINAČNI ZLOČINI

Iz presude Draganu Nikoliću pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu,izdvajaju se progoni,ubistva,silovanja,mučenja i razni drugizločini protiv čovječnosti počinjeni u logoru Sušica.

Presuda između ostalog,obuhvata i pojedinačne zločine počinjene u logoru Sušica,a izdvojeni su:ubistva Durme Handžića i Asima Zildžića,Rašida Ferhatbegovića,Muharema Kolarevića,Dževada  Sarića,Ismeta Zekića,Ismeta Dedića,Mevludina Hatunića,Galiba Musića.Ubijene zatočenike ukopavali su drugi zatočenici iz logora.Ova ubistva su samo dio velikog zločina koji se dogodio u logoru Sušica,i izdvojeni su kao sastavni dio presude Draganu Nikoliću.

Pored ubistava,prisutan je bio i veliki broj mučenja zatočenika o čemu također svjedoči presuda protiv Dragana Nikolića.Zatočenici su premlaćivani,izgladnjivani,ponižavani,lažno optuživani i psihički mučeni.Nakon tortura,zatočenicima nije pružena i nije bilo dozvoljeno pružanje medicinske pomoći.Mnogi su umrli od posljedica premlaćivanja.

Logor je zatvoren u septembru 1992.godineObilježavanje dana sjećanja na logor Sušica u Vlasenici obilježava se na ovaj dan.

PRESUDE

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je 2005.godine osudio Dragana Nikolića zvanog Jenki,upravnika logora Sušica,na 20 godina zatvora.

Sud Bosne i Hercegovine je osudio Predraga Bastaha i Gorana Viškovića na ukupno 40 godina zatvora za zločine počinjene u Vlasenici i logoru Sušica.

Izvor:Savez logoraša u BiH(presuda D.N.,predmet IT-94-2-Sušica)

5537 Posjeta 2 Posjeta danas