POVELJA KULINA BANA

ban

Povelja Kulina bana je najstariji bosanski državni dokument.

Izdata je 29.08.1189.godine Dubrovčanima.(825 godina!)

Pismo:BOSANČICA;

Jezik:BOSANSKI;

Ona glasi:

„U ime oca i sina i svetog

duha.Ja,ban bosanski Kulin,

obećavam Tebi kneže Krvašu i

svim građanima Dubrovčanima

pravim Vam prijeteljem biti od

sada i dovijeka.I pravicu

držati sa Vama i pravo

povjerenje,dokle budem živ.

Svi Dubrovčani koji hode kuda

ja vladam,trgujući,gdje god

se žele kretati,gdje god koji

hoće,s pravim povjerenjem i

pravim srcem,bez ikakve

zlobe,a šta mi ko da svojom

voljom kao poklon.Neće im

biti od mojih časnika sile,i

dokle u mene budu,davat ću

im pomoć kao i sebi,koliko se

može,bez ikakve zle primisli“.

1150 Posjeta 1 Posjeta danas