HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ: KAPETANIJE XVII STOLJEĆA

gradas

U ovom stoljeću postigao je bosanski pašaluk najveći opseg,ali u istom stoljeću on je počeo počeo opadati,a u opadanju je od 1647.do 1791.Do bečkog rata(1683) broj je kapetanija znatno porastao.Na serhatu ili Krajini,od Gradiške do Novog u Boki Kotorskoj,nastao je cijeli niz kapetanija.Osim tih pograničnih,osnivane su kapetanije i u zaleđu.Od 1606.do 1690.godine postojalo je na teritoriju ovog ejaleta dvadeset i devet kapetanija. Sjedišta su kapetana pogranični gradovi:Osijek,Virovitica,Gradiška,Jasenovac,Dubica,Kostajnica,Novi na Uni,Gvozdansko,Krupa,Ostrožac,Bihać,Udbina,Obrovac,Zemunik,Islam,Nadin,Skradin,Klis,Kamen,Imotski,gabela,Trebinje i Herceg Novi,u zaleđu sjedili su kapetani u gradovima:Banja Luka,Kamengrad,Ključ na Sani,jajce,Hlivno i Knin.Prema tome bile su dvadeset  i tri pogranične i šest unutarnjih kapetanija.Od tih 29 kapetanija bile su u sandžaku:

Požegi…..2

Bosni…….7

Bihaću…..4

Krka(Lika)..7

Klis…………4

Hercegovina..4,

Dok mi nije poznato kome je sandžaku pripadalo Gvozdansko.

Ona dva preostala sandžaka,Zvornik i Cernik,bili su bez ove institucije.Za Zvornik je posve razumljivo,jer on nije bio onda na granici,ali ni u Cerniku,kao pograničnom sandžaku,nisam našao spomena ovoj instituciji.

U ovom je stoljeću vodila Porta dva rata:kandijski(1646-1669) i Veliki ili bečki(1683-1699) u kojima se suzio opseg bosanskog pašaluka.U kandijskom ratu osvojila je Venecija jedan dio krčkog i kliškog sandžaka.Tom prilikom došli su ponovno pod vlast mletačkog dužda gradovi Islam i Nadin(1647) i Zemunik,Klis i Kamen(1648),a time je nestalo i tih kapetanija.U bečkom ratu zauzeli su Mlečani i dalje tri kapetanije istog sandžaka,a Austrija Udbinu(1689).tako je nestalo ovog sandžaka.Osim toga Venecija je osvojila gabelu i Herceg-Novi,a Austrija Kostajnicu i cijeli požeški sandžak s kapetanijama Virovitica i Osijek.

Negdje iza 1635.osvojeno je od Porte Gvozdansko,a kako je 1660.bila ukinuta kapetanija u Jasenovcu,to je nakon sklopljenog mira u Karlovcima ostalo u bosanskom pašaluku od 29 samo dvanaest kapetanija.osim sandžaka Krka i Lika otpao je i sandžak cernik kao i Požega,koji zapravo nije pripadao Bosni već od 1600.godine,a bihaćki je toga vremena ili odmah iza karlovačkog mira bio ukinut.tako je pašaluk Bosne spao na četiri sandžaka od kojih su tri bila također okrnjena,samo je Zvornik ostao netaknut,premda je i on bio dio bojišta.

Od gubitka teritorija bile su mnogo teže posljedice što ih je prouzrokovao bečki rat u Bosni.na njih se neću osvrtati jer to ne spada u okvir ove radnje.

Izvor:H.Kreševljaković-Izabrana djela(I) 

1680 Posjeta 1 Posjeta danas