MOSTAR(KOTAR) 1883.GODINE

mehmed beg kapetanovicMehmed-beg Kapetanović,kao gradonačelnik Sarajeva je zamolio sve načelnike općina i kotara u Bosni i Hercegovini da mu putem ankete odgovore na sljedeća pitanja:tekuće vode,znatnija vrela,znamenite planine,raznovrsne ribe,postojeće mahale,imena voća.Donossimo odgovor,napisan arebicom Alajbegović Mehmeda Vasvi-16.maja 1883!

TEKUĆE VODE:(Mostar):Neretva,Radobolja;(Bijelo Polje) Potoci;Blagaj) Buna,Bunica,Pašjak;(Blato) Mokrašnica,Lištica,Kragača,Zvatič,Govnuša,Japija;(Brotnjo Doljne) Jasenica;(Rakitno) Smojinik;(Drežnica) Drežanjka,Perutak,Radobolje,Jasovac.

ZNATNIJA VRELA(Mostar)Bim,Ćatića,Babun,Koravac,Djevojačka voda,Kobilovača,Alerinovac,Razlomište,Vidonja;(Blagaj)Vrba;(Blato) Zaklapača,Orahkovnik,Slobodnik,Zmionik,Jezerovac,Kraljica;Brotnje Dolnje)Dunajac;(Brotnje Gornje Palačak,Herlonja,Čerjen,Sutivan,Gradiško,Studenac,Paoča,Karakajnak,Šestina;(Rakitno) Račice,Draga,Vrdoka,Ivankova,Draga voda,Jelica,Velje,Ledenice,Viznice,Gračanica,Mala Gračanica,Meomače,Grgus veli,Grgus mali;(Mokro) Borak;(Zimlje) Ošljak,Prekača,Žeravac,Matina voda;(Ljubotić) Ljubotić,Kamenica,Masno jezero.

ZNAMENITIJE PLANINE:Glogov,Rozšca,Bile vode,Oboljin,Rujišta,Crna Gora,Velež i Podvelež,Čabulja,Karamanović,Rakitski gvozd,Šlitar,Badnji,Oštrac,Crveni vrh,Crvnica,Pločno,Gubavac,Konjsko,Planina,Jelinak,Čvrstnica.

RAZNOVRSNE RIBE: pastrva,glavatica,ival,ugor,podustva,zubatak,jegulja,mekousna,prikanac,keljevac,kosljavac,kalkan,rakovi,žaba keketuša,žaba korjenjača,spuževi.

MAHALE(postojeće u gradu):Hadži Veli,Hadži bali,Hafiz Hodža,Karađoz-beg,Husein Havade,Kadun Fatime,Tere Jahja,Memi Havade,Mehmedi Kethoda,Ćose Havade,Ruznameđi,Sinan paša,Čejvan-beg,Kumber-aga,Čurči Ahmet,Kotlevi,Šarić,Luka,Ziraji,nezir-aga,Jahja Esfel,Sevri,Derviš paša,Lafi,baba Bešir,Cernica,Ričina,Varoš.

IMENA VOĆA:

Kruške:jeribasma,petrovača,batvače,kiseljače,zagarija,trnovača.

Jabuke:senabije,ljutice,pamaklije,petrovke.

Šljive:bijele jajare,modruje,džanarike bijele,džanarike crne,džanarike crvene.

Zerdelije:praskve crvene,praskve bijele,praskve žute.

Trešnje:alice,babaje,bjelice,crnice,dragane,surice.

Šipke:medun,sladun,glavaš,rumenjak,ljutac.

Grožđe:pošip,žilavka,zelenka,žilavka žuta,rezakija,blatina crna,blatina plava,ruža,oručevka,skadarka,šljiva,biserka,dobrogostina,mišćetina,žestac,prhovac,kadunpargami,nuniđar.

Bajame:grkunj,sladun.

Orasi:koštuni,mehkići.

Smokve:petrovke,tenice,brnice,dvolitke,zelenke,termenjače,sitnice,cvitunice,anadolke.

Izvor:M.Kapetanović ljubušak-Istočno blago II(SA 1987.)

2108 Posjeta 2 Posjeta danas