SAFVET BEG BAŠAGIĆ:NEKOLIKO HERCEGOVAČKIH NAMJESNIKA

Hamza-beg 875.(1469) Gjomeli-oglu Jigjit beg 886.(1482.)imen. Isabeg-zade Mehmed beg 931(1515,)svrgnut.

HANS MAGNUS ENZENBERGER(1929):ZA ČITANKU ZA VIŠE RAZREDE

Ne čitaj ode,sine,već redove vožnje: oni su tačniji.Razmotaj pomorske karte, dok nije prekasno.Budi budan,ne pjevaj.

Dženaza r. Mehe Osmića

U Ljubuškom, na haremu Žabljak, obavljena je dženaza rahmetli Mehe Osmića. Objavljujemo nekoliko fotografija sa dženaze posuđenih od familije.