SAFVET BEG BAŠAGIĆ:NEKOLIKO HERCEGOVAČKIH NAMJESNIKA

begSHamza-beg 875.(1469)

Gjomeli-oglu Jigjit beg 886.(1482.)imen.

Isabeg-zade Mehmed beg 931(1515,)svrgnut.

Ornosbeg-zade Skender beg 921(1515.)imenovan

Davudpaša-zade Mustafa beg 922(1516)imenovan.

Kasim beg(bivši beg od Ohre) 924(1518)imenovan

Mahmud beg(brat Ahmed pašin) 928.(1522).

Bali beg Malkoč(Šešta) 945.,950.,961.,.(1538.,1553.)

Sinan beg Bajramagić 1002.(1593.)

Sultan zade Mehmed beg 1001.(1592.)

Derviš beg bajezidagić 1002.(1593.)

Tatar Mehmed beg 1007.(1598.)

Piri Deli paša 1027.(1617.)

Nuh paša 1047(1637.)

Hadžimemi-zade Musli beg 1057(1647.)

Ali paša Čengić 1061.-1069.(1650-1658).

Hasan paša(bivši namj.od Arada) 1091.(1680.)

Ahmed paša 1094.(1683.)

Gjurdži Mehmed paša 1096.(1685.)

Sulejman paša 1104.(1692.).

Ali paša Skopljak 1105.(1693.)

Sejfullah paša 1106.(1694.)

Redžeb paša Nevesinjac 1107.(1695.)

Sari Ahmed paša Osječanin 1109(1697.)

Redžeb paša Nevesinjac 1111.(1699).

Bećir paša 1124.(1712.)

Omer paša 1129(1716.)

Gazi Ahmet paša Rustempašić 1140.(1727.)

Rustem beg Rustempašić 1141.(1727.)

Bećir paša Čengić,Rataljac 1148.(1735.)

Murad paša Durmišpašić-Čengić 1150(1737.)

Hajdar beg 1176(1762.)

Za Muhsin-zade Mehmed paše 1167.(1763.) Hercegovina pripojena je Bosni;od ovo doba upravljaju s njome vezirski  muselimi u Mostaru.

Hasan aga Jažić 1190(1776).

Mustafa paša Selmanović 1200(1785.).

Ali Aga Dedić 1221.(1806.)

Ibšir paša Redžepašič 1226.(1811.)

Mehmed beg Bakamović 1251.(1814.)

Davud beg Redžepašić 1231.(1816.)

Godine 1248.(1832.)Hercegovina je postala nezavisnom od Bosne;od to doba s njome su upravljali carski namjesnici.

Ali paša Stočević,vezir 1248.-1267.(1832.-1851.)

Sarhoš Ali paša 1267(1851.)

Mušir Smail paša 1268.(1852.)

Mustafa paša Bošatlija 1269.(1853.)

Edhem paša 1270.(1853.)

Ishak paša 1272(1855.)

Vasif paša 1274.(1857)

Huršid paša 1277(1860)

Našid paša 1280(1863.)

Dželal paša 1283.(1866.)

Mahmud paša Bošatlija 1284.(1867.)

Abdun Nafi efendija 1286.(1869.)

Hasan beg Bošatlija 1289(1872.)

Mustafa paša 1291.(1874.)

Godine 1292.Hercegovina bude podignuta na vilajet i sasvim odjeljena od Bosne.

Reuf paša,vezir 1292(1875.)

Ali paša Politika 1292.(1875.)

Godine 1294.(1877.) opet je Hercegovina postala mutesarrifluk ovisan o Bosni.

Mustafa paša 1294.(1877).

Izvor:Safvet-beg Bašagić-Prošlost Bosne i Hercegovine(SA 1900.)

1796 Posjeta 1 Posjeta danas