EKSKLUZIVNO:KATASTARSKI POPIS NAHIJE LJUBUŠKI IZ 1585.GODINE(I DIO)

alicic

 

NAPOMENA:Upravo je objavljena knjiga:OPŠIRNI KATASTARSKI POPIS ZA OBLAST HERCEGOVINE IZ 1585.godine.Knjigu je dešifrirao i sa osmansko-turskog jezika preveo i naučno obradio AHMED S.ALIČIĆ.Izdavač je „DOBRA KNJIGA“.Ono što se odnosi na Ljubuški objaviti ćemo u više nastavaka!Knjiga ima afekcionu vrijednost što znači da nema tih novaca koji bi se izjednačili sa vrijednošću knjige!(Kemal Mahić,profesor).

 

 

NAHIJA LJUBUŠKI,PRIPADA KAZI MOSTAR

KASABA LJUBUŠKI,SA SAMOM VAROŠI LJUBUŠKI

PRIPADA SPOMENUTOJ NAHIJI

Timar MEHMED-age,dizdara tvrđave Vrgorac i IBRAHIMA,sina Huseinovog,posadnika tvrđave Ljubuški i HASANA,sina Alijinog,bevaba tvrđave Ljubuški i AJDINA,sina Mehmedovog,posadnika tvrđave Ljubuški i SEFERA,sina Durmiševog,posadnika tvrđave Ljubuški i SULEJMANA,dizdara tvrđave Rog.

Baština Vukmilova,u ruci Alije,sina Kasimovog,u ruci Skendera,sina Mustafinog,Čift.

Baština Stepana,sina Pavalova,u ruci Radonje,sina Stepanovog.

Baština Obrišina,u ruci Matije,sina Jurajevog,u ruci udovice Kemala,baše.?

Baština Murata,sina Ahmedova,u ruci Pirije,sina Muratova.Čift.

Baština Timura,sina Mahmudovog,u ruci Mustafe,sina Oručevog.Čift.

Baština Bolešina,u ruci Alije,sina Oručevog.Čift.

Baština Radvčeva,u ruci Ivanovoj,u ruci Grgura,sina Mihovilovog.

Baština Kurdova i Hasanova,sinova Abdulahovih,u ruci Jusufa,sina Mustafinog i Mehmed sina Hasanovog.zajednički je uživaju.Čift.

Baština Hasanova,sina Markovog,u ruci Huseinovoj.Čift.

Balija,sin Alijin.Čift.

Ismail,sin Davudov.Čift.

Turhan,sin Ibrahimov.Čift.

Alija,sin Vladkov.Čift.

Mehmed,sin Oručev.Čift.

Ahmed,sin Iljasov,u ruci hasana,sina Ahmedovog.Čift.

Baština Mihovila,sina Radičevog,u vlastitoj ruci.Odsjekom,160.

Kurd,sin Ahmedov.Čift.

Memija,sin Dudićev.Čift.

Alija,sin Selmanin.Čift.

Baština Alije,sina Brajanovog.Čift.

Balija,demirdžija(sin Demirdžije??).Čift.

Memija,sin Vukasov.Čift.

Mustafa,sin Vukasov.Čift.

Ajas,sin Kulov?.Čift.

Skender,sin Alijin.Čift.

Hasan,sin Pirijin.Čift.

Memija,sin Đurin.Čift.

Miloš,sin Radonjin.

Šadija,sin Martinov.

Dimitrije,sin Mihovilov.

Nikola,sin Stepanov

Radođa,sin Dulešov?

Hasan,sin Pavalov.Čift.

Kurd,sin Pejin.Čift.

Vujica,sin Pavalov.

Nikola,sin Pavkin.

Grgur,sin Vukićev.

Ivan,sin Drakojev.

Mihovil,sin Vukobradov.

Vukić,sin Radojev.

Zemin Hasana,sina Jusufovog,u ruci Memije,sina Vejsovog.daje desetinu.

Zemin Mehmeda,dizdara i zemlje i vinogradi koji su u njegovom posjedu,u ruci su Alije,sina Mehmedovog.Daje desetinu.

Zemin kapidžije hasana,sina alijinog,sa zemljama i vinogradima koji su u spomenutom selu u njegovom posjedu.Prihod 100.

Zemin Sefera,sina Vikomačeva i Nesuhov vinograd i balabanov vinograd,u posjedu jusufovom i njegove braće.Prihod 50.

Zemin Huseina,sina Mehmedovog i zemlje i vinogradi koji su u spomenutom selu u njegovom posjedu Huseina spomenutoga.Prihod 50.

Zemin Muratov i Sulejmanov i Ibrahimov i Evrenosov.Sada u ruci Džaferovoj i Osmanovoj i Huseinovoj i Mahmudovoj,sinaova Hasanovih.Daju desetinu.

Hassa,njiva sa livadom,u ruci Alije,sina Sarudžinog.Sada,u ruci Ferhatovoj i Ibrahimovoj,sina Alijinog i Memijinoj i drugih suposjednika.daju desetinu.

Crkva Sveta Gospa,sa vinogradom,pripada Ljubuškom,u ruci Ahmeda,sina Huseinovog.Daje desetinu.

Zeminu posjedu Hasana,sina Mustafinog.Daje desetinu.

Dio* Pribila,sina Radonjinog iz sela Varoši i martina,sina Kržinićevog,u ruci Novaka,sina Stepanovog.naknada za filuriju,163.

Dio Đona,sina baračinog,u ruci Sulejmana,sina Ajdinovog i sufi hasanovoj i Mahmuda,sina Bahadirovog i Zulfikarovoj i Muse,sina Huseinovog,sa desetinom od ribe.Prihodi 60//.

Hasa,Sulejmana,sina Ajdinovog i mahmuda spahije.Mlinova 4,porez 120.valjavica 1,porez 15.

Matija,sin Kovačev,u ruci stanovnika ORIB?.Naknada za filuriju 163.

Marko,sin Lučićev.Stanuje u spomenutom selu.Naknada za filuriju,163.

# BAŠTINA,imanje posjeda rajetina,koji uživa na osnovu tapije.To je obično posjed nemuslimana,ali prema zakonu za ovaj defter to može biti i posjed muslimana pod istim poreskim uslovima kao i kod nemuslimana.

# ČIFLUK-isto što i baština i obično u rukama muslimana.Ali prema zakonu čičluk mogu držati i nemuslimani pod istim poreskim uslovima kao i muslimani.

# Hassa-imovina koja se smatra privatnim vlasništvom.U njegovom je vlasništvu dok timarnik živi na timaru koji mu je dodijeljen.

Izvor:Katastarski popisi ejaleta Bosna(Sveska II),Sarajevo 2014.

 

2517 Posjeta 1 Posjeta danas