Koliko ce koštati najjeftinija kutija cigareta od 1. januara?

cigare

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nedavno je donio odluku o utvrdivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2015. godinu po kojoj ce od 1. januara minimalna akciza na kutiju cigareta biti dvije KM.

Ratko Kovacevic, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH rekao je da se po toj Odluci na cigarete od pocetka 2015. godine placa proporcionalna akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene i fiksna akciza u inosu od 1,05 KM po paklici.

“Takoder, rezani duvan ce biti oporezovan fiksnom akcizom i to u iznosu od 79,60 KM po kilogramu. Proizvodaci i veliki distributeri cigareta imaju rok da do 30. novembra dostave Upravi za indirektno oporezivanje nove kalkulacije maloprodajnih cijena za 2015. godinu i tek tada ce biti poznato kolike ce zaista biti cijene cigareta i rezanog duhana od 1. januara 2015. godine”, kazao je Kovacevic za portal Buka.

Kovacevic kaže da u skladu sa Zakonom o akcizama u BiH, koji se primjenjuje od 1. jula 2009. godine, Upravno odbor UIO svake godine donosi Odluku o posebnoj ili minimalnoj akcizi na cigarete, a sve u cilju uskladivanja oporezivanja akciza na duvaske preradevine u BiH sa akciznom politikom EU.

Tako je 01. jula 2009. godine na cigarete placana sljedeca akciza: proporcionalna akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene i fikasna akciza u iznosu od 0,15 KM po paklici cigareta.

Nakon toga, Upravni odbor UIO donosio je odluke o posebnoj ili minimalanoj akcizi na cigarete za svaku sljedecu godinu i to na nacin da je proprcionalna akciza uvijek bila 42 posto maloprodajne cijene cigareta, dok se fiksna akciza svake godine povecavala za 0,15 KM po paklici.

2010. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,30 KM po paklici

2011. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,45 KM po paklici

2012. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,60 KM po paklici

2013. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,75 KM po paklici

2014. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,90 KM po paklici

Kovacevic kaže da su u toku 2014. godine usvojene Izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH koje su stupile na snagu 1. avgusta 2014. godine kojima se uvela nova akciza na rezani duhan i to u iznosu od 78 KM po kilogramu za 2014. godinu.

“Kako bih vam jednostavnije pokazao koliki je porez na paklici cigareta u 2014. godini to možemo vidjeti na jednom primjeru. Ako posmatramo strukturu cijene paklice cigareta koja u 2014. godini iznosi 4 KM na tržištu BiH, onda proporcionalna akciza iznosi 1,68 KM, fiksna akciza iznosi 0,90 KM i pripadajuci PDV iznosi 0,58 KM. Ukupno to je 3,16 KM obaveza tj. poreza koje pripadaju državi. Ostatak ide proizvodacima i trgovcima”, objašnjava Kovacevic.

Prema novoj odluci o akcizama, prostom racunicom, država bi i na najjeftinijoj kutiji cigarete od 1. januar trebala uzimati 3,5 KM.

880 Posjeta 1 Posjeta danas