CRVENI GRM

Osam kilometara jugozapadno od Ljubuškoga prostire se naselje Crveni Grmm,s površinom od 11.830 kvadratnih kilometara,najvišom kotom 219 metara,a najnižom 21 metar.Prema popisu iz 1991. selo je imalo 1081 stanovnika.Uz zaselak…

CRVENI GRM

Osam kilometara jugozapadno od Ljubuškoga prostire se naselje Crveni Grmm,s površinom od 11.830 kvadratnih kilometara,najvišom kotom 219 metara,a najnižom 21 metar.Prema popisu iz 1991. selo je imalo 1081 stanovnika.Uz zaselak…