Sarajevski turizam-nekad i sad

SVE KRENULO SA ILIDŽE Imali smo prvi vodovod i javni WC,među prvima u Evropi električnu struju — Na IliddžI prije više od stotinu godina sagrađeni veleljepni hoteli I tu su…

STAV: Patologija bošnjackog zaborava

Onaj ko je siguran u sebe djeluje autonomno, ne osvrcuci se na ono što radi neko drugi. Njemu ne može srbijanska politika krojiti sudbinu, jer on ne re-agira zato što…