PRIJERATNI I DANAŠNJI NAZIVI OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

oskola

Slobodan Princip Seljo—6.mart

9.maj—9.maj

Aleksa Šantić—Aleksa Šantić

Vuk Karadžić—Alija Nametak

Blagoje Parović—Avdo Smailović

Ivo Lola Ribar—Behaudin Selmanović

Centar Vladimir Nazor—Centar Vladimir Nazor

Nemanja Vlatković—Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Slobodan Vuković—Čengić Vila I

Hasan Brkić—Četvrta osnovna škola

Nikola Tesla—Ćamil Sijarić

Deseta osnovna škola—Škola počela s radom poslije Agresije

Dio OŠ Gliša Janković—Deveta osnovna škola

Gavrilo Princip—Dobroševići

Dio OŠ Aleksa Šantić—Druga osnovna škola

Pavle Goranin—Džemaludin Čaušević

Moric Moco Salom—Edhem Mulabdić

Prvi maj—Fatima Gunić

Boriša Kovačević—Grbavica I

Bratstvo jedinstvo—Grbavica II

Džavid Haverić—Hamdija Kreševljaković

Goce Delčev—Hasan Kaimija

Hasan Kikić—Hasan Kikić

Škola počela s radom poslije Agresije—Hašim Spahić

Bratstvojedinstvo—Hilmi ef.Šarić

Ivan Goran Kovačić—Hrasno

Slaviša Vajner Čiča—Isak Samokovlija

Zagorka Dragović—Izet Šabić

Bane Šurbat—Kovačići

Alija Alijagić—Malta

Franjo Kluz—Mehmed beg Kapetanović Ljubušak

Živko Jošilo—Mehmedalija Mak Dizdar

Andrija Rašo—Meša Selimović

Moša Pijade—Mirsad Prnjavorac

Razija Omanović—Mula Mustafa Bašeskija

Miljenko Cvitković—Musa Ćazim Ćatić

Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „29 novembar“—Muzička i baletska škola

Vojislav Vuković—Muzička škola Mladen Pozajić

Ahmet Fetahagić—Nafija Sarajlić

Dio OŠ Branko Radičević—Osma OŠ Amer Ćenanović

Petar Dokić—Osman Nakaš

Dušan Pajić Dašić—Osman Nuri Hadžić

Đuro Pucar Stari—Peta osnovna škola

Vlado Vuković—Podlugovi

Dositej Obradović—Pofalići

Braće Ribar—Porodice ef.Ramića

Ivan Cankar/Esad Ferušić—Saburina

Veselin Masleša—Safvet-beg Bašagić

Gliša Janković—Sedma osnovna škola

Sivije Strahimir Kranjčević—Silvije Strahimir Kranjčević

Simon Bolivar—Skender Kulenović

Škola počela s radom poslije Agresije—Sokolje

Evgenije Spahić-Željko—Srednje

Škola počela s radom poslije Agresije—Stari Ilijaš

6.april—Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković

Sedam sekretara SKOJ—Šesta osnovna škola

Petar Petrović Njegoš—Treća osnovna škola

25.maj—Umihana Čuvidina

Škola počela s radom poslije Agresije—Velešički heroji

Vladimir Perić-Valter—Vladislav Skarić

Petar Kočić—Vrhbosna

Igmanski marš—Zahid Baručija

4.april/Boriša Kovačević—Zaim Kolar

Dio OŠ Zagorka Dragović—Zajko Delić

Zavod Mjedenica—Zavod Mjedenica

Izvor:STAV

9739 Posjeta 1 Posjeta danas