POVELJA O BOSANSKOM JEZIKU

 

bosanski jezik1.Bosanski jezik jeste jezik Bošnjaka i svih onih koji ga pod tim imenom osjećaju svojim.

2.Korišćenjem naziva bosanski jezik Bošnjaci slijede nominaciju svoga jezika čiji se kontinuitet može pratiti od bosanskog srednjovjekovlja  do danas,a koji je bezbroj puta potvrđen u upravno-pravnim spisima,narodnim govorima,bošnjačkoj usmenoj i pisanoj književnosti te u različitoj literaturi na slavenskim i drugim jezicima.

 

3.Bez obzira na slična ili različita mišljenja o zajedničkom i posebnom u standardnim jezicima nastalim na temelju srednjojužnoslavenskog dijasistema-a koji čini glavninu južnoslavenske jezičke zajednice-smatramo da je u svakom od narodnosnih tokova riječ o jeziku koji Srbi odvajkada nazivaju srpskim,Hrvati hrvatskim,a Bošnjaci bosanskim.

4.Manipuliranja nazivom bosanski jezik u političke svrhe-kojih je u pojedinim razdobljima prošlosti Bosne bilo,uporedo s manipulacijama imenom bošnjačkog naroda-kao ni upotreba ove sintagme u regionalnom značenju,ne dovode u pitanje vjerodostojnost korišćenja ovog naziva kod Bošnjaka u narodnosnom smislu.

5.Istrajavajući na upotrebi historijskog imena za svoj jezik,Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i šire na ugrožavaju ničija prava niti prisvajaju nešto što im ne pripada.U tom smislu,korišćenje naziva bosanski jezik ne uključuje nikakvu težnju ka unifikaciji i unitarizaciji na prostoru Bosne i Hercegovine.

6.Pokušaji da se Bošnjacima,umjesto historijski potvrđenog te u praksi usvojenog naziva bosanski jezik nametne bošnjačka nominacija jezika,predstavljaju politiziranje koje je posljedica preživjelog a neprevladanog srpskog i hrvatskog paternalizma i negiranja bošnjačke nacinalne samosvojnosti.

7.Ističući legitimno pravo da svoj jezik nazivaju njegovim historijskim i u narodu ukorijenjenim imenom,Bošnjaci podržavaju jednaka prava drugih naroda u Bosni i Hercegovini i šire,a smatraju dobrodošlim lingvistička istraživanja i zalaganja u kulturi koja će omogućiti naše bolje upoznavanje i međusobno uvažavanje.Potpisnici Povelje pozivaju političke predstavnike,vjerske prvake,kulturne djelatnike i sve sudionike jevne riječi,a naročito prosvjetne radnike na svim razinama obrazovanja da podrže te u praksi zastupaju i provode načela iznesena u ovom dokumentu.

Sarajevo,21.3.2002.

Potpisnici Povelje(60)

Ahmet Aličić      Nijaz Alispahi      Azra Begić

Đenana Buturović      Mustafa Cerić      Ibrahim Čedić

Srebren Dizdar      Enes Duraković      Ferida Duraković

Nijaz Duraković      Ibrahim Festić      Šaćir Filandra

Muhamed Filipović      Lamija Hadžiosmanović      Sabira Hadžović

Rešid Hafizović      Hadžem Hajdarević      Adil Hajrić

Senahid Halilović      Hivzija Hasandedić      Irfan Horozović

Dževad Hozo      Ahmet Hromadžić      Muhamed Huković

Meliha Husedžinović      Omer Ibrahimagić      Nedžad Ibrišimović

Mustafa Imamović      Dževad Jahić        Ibrahim Kajan

Dževad Karahasan      Enes Karić      Ibrahim Kemura

Zilhad Ključanin      Ibrahim Krzović      Enes Kujundžić

Tvrtko Kulenović      Džemaludin Latić      Amir Ljubović

Munib Maglajlić      Rusmir Mahmutćehajić      Emina Memija

Teufik Muftić      Hasnija Muratagić-Tuna      Jasmina Musabegović

Sadudin Musabegović      Zaim Muzaferija      Fehim Nametak

Muhamed Nezirović      Enes Pelidija      Midhat Riđanović

Abdulah Sidran      Adnan Silajdžić      Avdo Sofradžija

Abdulah Šarčević      Arif Tanović      Ilijas Tanović

Elbisa Ustamujić      Esad Zgodić      Jusuf Žiga

Izvor:STAV

 

 

1009 Posjeta 1 Posjeta danas