Post mortem: Hatidža (Zijaha) Hadžiosmanović-Mahić

U periodu između dva svjetska rata među Bošnjacima Ljubuškog mogli su se na prste jedne ruke izbrojati oni koji su završili visoke škole ili fakultete.Pored hercegovačke pameti i bistrine nedostajala je materijalna osnova da bi neka familija pružila svome djetetu uvjete za nesmetano studiranje.

Ovom prilikom moramo spomenuti dipl.ing. Zijaha Mahića koji je studije završio u Čehoslovačkoj,te dr.Muminagić(Abdulaha) Hasana i dr.Hasana Mahića.

Hatidža Hadžiosmanović je kćerka Zijaha Mahića i Dude rođ.Mahić,rođene 19.08.1938 u Sarajevu.Intimusi su je zvali „Džidža“.

Pošto su njeni roditelji iz Ljubuškog i Hatidža je kao djevojka dolazila svake godine(na ferije) u Ljubuški,posjećujući familiju svoga dajidže Hame Mahića na Gožulju.

U vrijeme odrastanja ruke i ljubav moga r.oca Hase(1925) su čuvale Hatidžu koja je kao dijete prolazila istim sokakom i istom kaldrmom od „točkova“ do ispod „Zelenike“.To je to „vezivno tkivo“ koje je povezalo njenu i familiju ovog autora.
U godinama sarajevskog egzila susretali smo se i evocirali uspomene na likove i događaje u Ljubuškom nakon II svjetskog rata.U tim razgovorima i ćaskanjima „snimio“ sam lik i djelo naše Mahuše(100 postotne!),jer se majka i otac prezivaju –Mahić.

6.1

Bošnjaci Ljubuškog nisu imali ženu na većem položaju posljednjih 600 godina,dakle od prijema islama!

Pogledajmo:–bivša predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

–predsjednica Suda časti Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99

Put diplomiranog pravnika je krenuo:Rukovodilac pravne službe u FD Sarajevo(1957-1967)

–Općinski sudovi u Sarajevu–(1967-1973).

–Okružni(kantonalni)sud—(1973-1988)

–Vrhovni sud RbiH-do raspada Jugoslavije.

–Vrhovni sud FBiH do 2002.godine

–Ustavni sud Bosne i Hercegovine-podpredsjednik pa predsjednik do penzionisanja.

To je taj put Mahić-Hadžiosmanović Hatidže!

Častan,bezprijekoran,stručan sa porukama.Poruke su bile:–Izgradnja institucija Bosne i Hercegovine.

–Neovisnost sudstva u trodiobi vlasti.

–Modernizacija građanskog prava…

Za skoro 50 godina rada u sudstvu nema „repova“ u biografiji radnih zadataka u praksi sudije Hatidže Hadžiosmanović-Mahić.Danas je to raritet u „annus mirabillis“(čudesnim godinama)“!

Po zodijaku Hatidža je bila-lavica!I bila je „lavica“!Kao da se „mačuje“—zadaje i prima udarce!

Otišla je –neporažena!

Njene riječi su bile jasne i britke,precizne i visprene.Lepršave!

Iz razgovora je izviralo ogromno znanje,iskustvo i ljubav prema Ljubuškom,Sarajevu,Bosni i Hercegovini.Ljubav prema sinu jedincu-dr.Osmanu!

Ljubušaci i Mahići trebaju da budu ponosni da su takvu osobu imali pored sebe i da je krasila naš „čok“ i misleći Ljubuški!

U posljednjem telefonskom razgovoru uputila mi je sljedeće riječi:“Tebi i Fahri što god zatreba,obratite se meni!“U ovom svijetu ko ti može uputiti ovakve riječi?!

Hatidža je išla svojom stopama.ne slijedeći nikoga.Slijedila je profesionalnost i poštenje,poštujući pravo a boreći se za pravdu!

Nema takvih više!

Odlazeći sa dženaze na Barama(24.12.2015) u društvu sa Seadom(Sejom) i Džemom Konjhodžić navirali su mi stihovi i pjesma moga oca malenoj Džidži:

„Oj,djevojko,džidžo moja,

džidžala te majka tvoja“

„Džidžala“ te Duda Tvoja i Tvoj Zijah Mahić!

Filip Sidni kaže:“Pogledaj u svoje srce i piši…“Pogledah i napisah!

Kemal Mahić6.2

6.3.6.4. 6.5. 6.6.

2341 Posjeta 1 Posjeta danas