Ratko Mladić naplatio milion i pet stotina hiljada njemačkih maraka za prolazak travničkih Hrvata preko srpske teritorije

svjedokIskazom Davora Kolende odbrana Ratka Mladića nastojala pokazati da se VRS pridržavala međunarodnog humanitarnog prava dozvolivši izlazak oko 6.000 Hrvata preko svoje teritorije u ljeto 1993. godine. Tužilaštvo ukazalo da je Mladić propustio travničke Hrvate ne zato što je bio dobrog srca, već zbog vojno-strateške, propagandne i finansijske koristi.
Ratko Mladić naplatio milion i pet stotina hiljada njemačkih maraka za prolazak travničkih Hrvata preko srpske teritorije BIH
Nekadašnji glavni tajnik HVO u Travniku Davor Kolenda je u izjavi Mladićevoj odbrani opisao odlazak oko 6.000 Hrvata iz Travnika 7. juna 1993. godine preko srpske teritorije. Tog dana oko 5.000 žena, djece i staraca iz Travnika je autobusima prebačeno u Hrvatsku, dok je oko 800 vojno sposobnih muškaraca nekoliko dana zadržano u logoru na Manjači gdje im je obezbijeđen “smještaj na humanitarnim osnovama i bez zločinačke namjere”.

Izjava koju je Kolenda dao Mladićevoj odbrani je skoro identična izjavi datoj hrvatskom SIS (Sigurnosna služba) 1993. godine, s tim da je sada izostavio nekoliko pasusa. U jednom od njih, ukazao je tužilac Ruland Bos/Roeland Bos, svjedok navodi da je u vrijeme kada je bio na Manjači od njega traženo da da intervju srpskoj televiziji i objašnjava da su Srbi željeli iskoristiti situaciju u propagandne svrhe. Odgovarajući na tužiočeva pitanja Kolenda je rekao da su Srbi na taj način “željeli da pokažu svijetu da “poštuju sve elemente međunarodnog humanitarnog prava”.

Pošto je u izjavi Mladićevoj odbrani tvrdio da je odnos srpske vojske prema njemu i drugim Hrvatima na Manjači bio “korektan”, tužilac je podsjetio svjedoka na još jedan dio izjave SIS. U njemu svjedok opisuje kako su srpske snage na Manjači natjerale njega i ostale da na temperaturi od preko 30 stepeni cijeli dan skandiraju “Bosna je srpska, kao što je Moskva ruska”. Kolenda se složio da je takav odnos srpske vojske prema njemu i drugim Hrvatima bio “ponižavajući”.

Tužilac je zatim pokazao dokumentiz kojeg se vidi da je Mladić lično odobrio prelazak Hrvata iz Travnika preko srpske teritorije, ali ne zato što je bio “nesebičan” već zbog toga što je želio poboljšati položaje srpske vojske na ratištu. Ukazao je i na nekoliko dokumenata o tijesnoj saradnji VRS i HVO u ratu protiv Armije BiH. VRS je pružala HVO artiljerijsku podršku kada je to trebalo i dopremala oružje u zamjenu za naftu i novac, što su Hrvati skupo plaćali. Posebno je zanimljiva Mladićeva depeša iz juna 1993. godine u kojoj se navodi da “HVO treba predati paket srpskoj strani sa milion i pet stotina hiljada njemačkih maraka za prevoz Hrvata iz Travnika, hranu, cigarete …”.

Kolenda kaže da je bio svjestan da su VRS i HVO sarađivali tokom rata. “Srbima je trebala nafta, a Hrvatima oružje i municijatako da su se strane vrlo lako dogovorile”, rekao je svjedok. O plaćanju za izlazak Hrvata iz Travnika u ljeto 1993. godine, tvrdi, ne zna ništa.

Sense Agency

976 Posjeta 1 Posjeta danas