KEMAL MAHIC:RODILA IH MAJKA

Kemo_naslovna

U govorima naših starih,nena i deda,majki i oceva,postojala je sintagma „rodila ga majka,a ako se govorilo u množini onda je sintagma glasila „rodila ih majka“!
Time se izražavala ljubav prema djeci,prema svojim „rodenim“ a dolazile su iz usta,pored majki i oceva,nena i deda,od tetki,strina,hala,dajidža i amidža…
Ove rijeci su izražavele cuvstvo i srecu prema onima koje je Bog podario „svojim robovima“.
Bosna i Hercegovina još nema svoju enciklopediju!
Možda je pretenciozno reci ali smatram da je stranica ljubusaci.com enciklopedija Ljubušaka,a posebno Bošnjaka.
Gledano iz sarajevske perspektive u toj „enciklopediji“ se može naci naša historija,naše kulturno nasljede,naše pjesme,price,naša ljubav i kolorit naših sjecanja,osjecanja i stremljenja.
Medu onima koji su involvirani u našu „enciklopediju“ su oni koji žive i u Sarajevu,a porijeklom su iz Ljubuškog.Za njih kažem „Rodila ih majka“,jer svojim angažmanom i idejama,prijedlozima i sugestijama,dopunjavaju našu „enciklopediju“.Nekada je to vidljivo,a nekada je samo nekima vidljivo.
Pa da vidimo koga je „majka rodila“ za OPCE DOBRO,koje je ideal svakog društva koje postoji.
AJIŠA JE rodila dr.Halida Sadikovica.
NEFISA je rodila dipl.oecc.Seada(Seju) Konjhodžica.
EMIRA je rodila dipl.ing. Ahmeta Mahica.
SADIJA je rodila oecc.Mugdima Mesihovica.
SADETA je rodila dipl.oecc.Salku Cešku.
HATIDŽA je rodila Salku Bilica.
NURA je rodila autora ovog teksta.
Ovoga puta smo se poslužili imenima majki,jer citav život,kroz administraciju se služimo imenima oceva.
Tekst je napisan sa namjerom zahvale ovim imenima,jer ona žive svoj rodni grad svakodnevno u gradu koji ih je primio i koji im je omogucio da postanu uvaženi gradani Sarajeva.
Neka ova misao „ukrasi“ ovaj tekst:“Piramide ostaju piramide i u udolini“!

ljub6

ljub5ljub4ljub3ljub2ljub1

2067 Posjeta 2 Posjeta danas