LJUBUŠACI-MUSLIMANI U SAD-a DO PRVOG SVJETSKOG RATA

sloboda

Prvi val iseljavanja iz Ljubuškog u SAD-e,zapljusnuo je ljubuški kraj na osvit 20.stoljeća.Bio je to masovan odlazak uz različitih razloga(ekonomski,politički,društveni itd).Vrhunac iseljeništva je bila 1907.godina,Pogledajmo kako je godinama „curilo“ stanovništvo iz Ljubuškog:1908-8;1903-2;1904-4;1905-43;1906-286;1907-406;1908-3;1909-152;1910-303;1911-92;1912-265;1913-138;1914-26;
Pogledajmo iseljavanje po selima:Bijača 22;Cerno 19;Crveni Grm 77;Grab-242;Grabovnik 107;Grljevići.10;Hardomilje-28;Hrašljani-20;Humac-33;Klobuk-313;Lipno-6;Lisice-32;Ljubuški 323;Mostarska Vrata-3;Orahovlje 14;Otok55;Pregrađe 18;Proboj 33;Prolog-76;Radišići-55;Šipovača-65;Stubica-2;Studenci-34;Vašarovići 120;Veljaci-143;Vitina-131;Vojnići-8;Zvirići-18;
Ukupno 2028;Muških 1944(95,9%)
Bošnjaka-muslimana 72(iz Ljubuškog 59) i ostala mjesta 13.
Najviše u New York i Chicago.
Migranti su se iskrcavali na otočić Ellis Island-luka grada New Vork blizu Kipa Slobode.
Na podnožju Kipa Slobode je uklesan dio pjesme „The New Colossus“ od Emme Lazarus koja glasi:
„O,dođite svi umorni i sve sirote,
Slobode željni,prestravljeni emigranti,
Vi nesretni,protjerani s krcatih obala
Šaljite mi beskućnike,burom
Otjerana jata.
Baklju svoju dižem pokraj Zlatnih vrata“.
Prenosimo spisak muslimana iz Ljubuškog i okoline:
1.BEGOVIĆ MEHMED(24)-iz Trsta-11.3.1910(dolazak);veza-Pavić Jure;180 cm;Begović Hasan(otac)ostao u Ljubuškom;
2.BOŠNJAK MEHMED(30)-iz Trsta-10.5.1907;175,9 cm;veza Boto Jozo;
3.ĆEŠKO ALIJA(20)-Trst-02.05.1912;veza-Šuto Jure;170 cm;Ćeško Dervo,otac;
4.DALIPAGIĆ SALKO(16);Trst-20.4.1910.;veza Lalić Hamo,rođak;otac Lalić O.?
5.DIZDAREVIĆ ALIJA(17);Hamburg-27.5.1907.-veza Erceg Tadija;162,5 cm;
6.DIZDAREVIĆ MUHAMED(22);Trst-01.02.1907;-veza Strinić Nikola;165 cm;
7.DIZDAREVIĆ SALKO(19);Trst-11.3.1910;veza Pivac Jure;168 cm;Dizdarević Fata,majka;
8.FAZLINOVIĆ AHMED(29);Trst-1.2.1907;veza:Hadžiosmanović Mehaga;175,2 cm;
9.FAZLINOVIĆ ALID(28)-Napulj-6.4.1907;veza Serdarević Muharem;175,2 cm;
10.FAZLINOVIĆ HASAN(29)-Napulj.6.4.1907;-veza Serdarević Muharem;182,8 cm;
11.FAZLINOVIĆ IBRAHIM(24)-Trst-29.05.1907.-veza Dizdarević Muhamed-167,6 cm.
12.FAZLINOVIĆ MUHAMED(30)-Trst-24.2.1911.-veza Radić Nikola;177,8cm:Đula,majka;
13.GUJIĆ MUJO(19)-Trst.-11.3.1910.-veza Mlinarević Jure,167,6;otac Gujć Alija;
14.GUJIĆ MUJO(19)-drugi put?!-Trst-
15.GUJIĆ SALKO(24)-Trst-29.9.1910.-veza Primorac Franjo;167,6 cm;
16.HRNIČEVIĆ HASAN(26)-Trst-20.04.1910.-veza Fazlinović Hasan;167,6 cm;Hasan,otac;
17.JAKIĆ OCRIF?(20)-Trst-26.4.1911;veza Dizdarević Salko;-177,8 cm;
18.KADRAGIĆ HUSO(18)-Trst-26.4.1911;veza Begović Alija;
19.KONJHODŽIĆ HALID(25)-Trst-3.5.1907;veza Dizdarević Mehmed;169,5 cm;
20.KONJHODŽIĆ HALIL(25)-Trst-1.2.1907;veza Hadžiosmanović Mehaga;175,2 cm;
21.KONJHODŽIĆ MEHO?(25)-Trst-3.4.1907;veza Krehić Alija,rođak;184 cm;
22.KONJHODŽIĆ ZAJIM(27)-Trst.-1.2.1907;veza Nurković Selman;175,2 cm;
23.KREHIĆ MEHO(21)-Trst-1.2.1907.-veza Selimović Ahmed-177,8 cm;
24.KREHIĆ MUNIB(25)-Bremen-24.10.1911;veza Mahić Ahmed;188 cm;otac Ibrahim;
25.LA(K)LIĆ SALKO(21)-Napulj-6.4.1907;Serdarević Muhamed,rođak;162,5 cm;
26.LALIĆ IBRO(29)-Trst-30.5.1907;veza Boto Jozo;184 cm;
27.LALIĆ ALIJA(18)-Trst.20.4.1910;veza Fazlinović Hasan,rođak;165 cm;otac Halil ostao;
28.LALIĆ MAHMET(29)-Napulj-6.4.1907.;veza Serdarević Muharem;165 cm;
29.LALIĆ OSMAN(25)-Trst-20.4.1910.;veza Lalić Hamo,rođak;167,6 cm;Lalić O.otac;
30.MAHIĆ ALIJA(26)-Hamburg.24.4.1907.;veza Dizdarević Mehmed;167,6 cm.;
31.MAHIĆ HALID MUHAREMOV-Trst-1.02.1907.veza Nurković Selman;160 cm;
32.MAHIĆ KASIM AVDAGIN(18)-Trst-1.2.1907.veza Nurković Selman;167,6 cm;
33.MAHIĆ MUHAMED(34)-Trst-24.4.1907.;veza Bilobrk Sava-162,5 cm;
34.MAHIĆ SALKO(20)-Trst-26.4.1911.veza  Mahić Mahmud,rođak,174 cm;
35.MAHIĆ SALKO(17)-Trst-10.5.1907.v eza Dizdarević Meho?;165 cm;
36.MAHIĆ AHMED(25)-Trst-17.4.1907;
37.MEHIČEVIĆ DERVIŠ(17)-Trst-11.5.1910.veza Lalić Hamid;172,7 cm;0tac Ibro;
38.MEHIČEVIĆ IBRO(28)-Bremen.-3.11.1911.ostao Mehičević Mehmed,otac;
39.MEHIČEVIĆ MUSTAFA(24)-Trst-11.3.1910;veza Mlinarević Jure,prijatelj;
40.MUJKIĆ OSMAN(28)-Napulj-6.4.1907.veza Serdarević Muharem;175,2 cm;
41.N?OVIĆ HASAN(36)-Bremen-3.11.1911,0stala N?ović Saba,žena;
42.NEVESINJAC AHMET(22)-Trst-11.3.1910;veza Mlinarević Jure;171,4 cm.ostao N,Hasan;
43.NIKŠIĆ? SALKO(24)-Hamburg-27.5.1907;veza Erceg Tadija;177,8 cm;
44.OSMIĆ ARIF(28).-Napulj-6.4.1907,;veza Dizdarević Muhamed;175,2 cm;
45.PIPERAC? HASAN(26)-Trst-14.6.1907.;Govedarica? Jefa?prijatelj;177,8 cm;
46.PROLIĆ ABDULA(24)-Trst-29.05.1907.veza Dizdarević Muhamed;167,6 cm;
47.PROLIĆ ABDULA(28)-Trst-20.5.1912;veza Rašić Toma;169 cm.ostao Ahmed.
48.SADIKOVIĆ MUSA?(40)-Trst-3.4.1907.veza Vučić? Jure;169,5 cm.
49.SELIMIĆ? ŠEMSO?-(28)-Trst-10.05.1907;veza Kraljević Stipan;167,6;
50.ŠUKALIĆ HUSEIN-(24)-Hamburg-27.5.1907; veza Erceg Tadija;160 cm.
51.ŠUKALIĆ ZAIM(26)-Hamburg-29.4.1907;veza Mesihović Salko;177,8 cm;
52.TASLIDŽA HASAN(25)-Trst-23.3.1907;
53.TERZIĆ AVDO(23)-Trst-1.2.1907.veza Nurković Hilmia;167,6 cm;
54.TERZIĆ HAJRO(30)-Hamburg-27.5.1907.
55.TERZIĆ MUSTAFA(17)-Trst-11.5.1910;veza Lalić Hamid;165,1 cm;9stao Terzić Salko;
56.DEKANOVIĆ MUSTAFA(Otok)-Trst-1.5.1913;veza Danegić? Mustafa;175,2 cm;
57.MUJKIĆ HASAN(Otok)-(28)-Trst;1.5.1913.v eza Ćehaić Omer;189 cm;
58.DIZDAREVIĆ MUJO(Proboj)-(22);Napulj.-6.4.1907.veza Dizdarević Muhamed;165 cm;
59.A(O)MBAŠIĆ SABIT(Studenci)-(18).Trst-28.3.1910;veza Jelačić Tomo;177,8 cm;Šaćir;
60.GUJIĆ MUSA(Studenci)-(18)-Trst-12.4.1911;veza Gujić Salko(brat);167,6 cm;Sulta,majka;
61.DIZDAREVIĆ AHMED, Vitina(24)-Hamburg-29.4.1907.veza Mesihović Salko;175,2 cm;
62.DIZDAREVIĆ TAHIR(20),Vitina;-Trst-30.5.1907;veza Kardum Jure;161 cm;
63.MESIHOVIĆ MUHAMED(39),Vitina-Trst-30.5.1907.-veza Markotić Mate;172,7 cm;
64.MESIHOVIĆ SALKO,Vitina(26)-Trst-23.2.1907.veza Ćutuk Krsto;172,7 cm;
65.TURKUŠA OMER,Vitina(31)-Trst-30.5.1907;veza Mesihović Salko;171,4 cm;
Iz drugih izvora:
1.ČEHAIĆ OMER-1913.
2.DANEGIĆ MUJO-1913.
3.KURTHOVIĆ HAMID.-1904.
4.LALIĆ HAMID-1910.
5.MAHIĆ MAHMUD-1911.
6.MAHIĆ AHMED-1911.
7.NURKOVIĆ HAMDIJA-1911.
8.BEGOVIĆ AHMET-1910.
9.DIZDAREVIĆ ĆAMIL-
10.DIZDAREVIĆ SULEJMAN-1910.
11.HRNJČEVIĆ IBRAHIM-1907.
12.KREHIĆ OSMAN -1905.
13.NUKIĆ SALKO-1907.
14.PIPERAC IBRAHIM
15.TERZIĆ AHMET
16.TERZIĆ IBRAHIM
Izvor:Ante Čuvalo
Muslimani Hercegovine su u Chicagu formirali potpomagajuće društvo „Džemijetul Hajrije“01.05.1906.
Više podataka za rodbinu navedenih:/www.ellisisland.org/

 

Izvor:Jure Rupčić, Ivanov-„Iseljeništvo općine Ljubuški“(2011)
Priredio:Kemal Mahić

1692 Posjeta 1 Posjeta danas