NIJAZ ABADŽIĆ:MATIČNA MLIJEČ-BIOSIMULATOR

pcele

Još od vremena Aristotela,istraživače je interesovalo zašto je matica,koja je izašla iz istog jajeta kao i ostale pčele,gotovo dva puta duža i teža od pčela radilica?Zašto matica živi i do šest godina,a njene kćeri pčele-radilice,žive u sezoni paše svega 30-35 dana?

Kemija je pomogla da se ova prirodna tajna odgonetne!

Samo prva tri dana sve ličinke dobijaju istu hranu-matičnu mliječ.Kasnije,one od kojih će postati pčele-radilice,dobijaju grublju hranu,a ličinke budućih matica produžavaju za ovo vrijeme razvoja da se hrane mliječom.

Bogata ishrana matičnih ličinki mlječom doprinosi ubrzanju razvoja,pa tako samo u toku prvih 5-6 dana razvoja,ličinka matice povećava svoju prvobitnu težinu za oko 300 puta,a ličinka radilice za 150 puta.Jaje koje je predodređeno za izvođenje matice,pčele smještaju u specijalnu voštanu ćeliju,koja ima oblik žira(matičnjak) i kad se to jaje pretvori u ličinku,pčele-dadilje ga hrane specijalnom hranom-matičnom mliječi.To je gusta,sivkasto-bijela supstanca,koju mlade pčele luče iz svojih mliječnih žlijezda.Zahvaljujući toj specijalnoj hrani,iz jajeta se izleže matica za svega 16 dana,dok je za rađanje pčele-radilice potrebno da prođe 21 dan.

Impresivna biološka produkcija matice,koja u punoj sezoni samo za jedan dan snese i više od 2.000 jaja(što je otprilike kao kada bi žena koja je teška 50 kg,svaki dan rodila dijete teško 70 kg),objašnjava se upravo djelovanjem specijalne hrane-matične mliječi,kojom je pčele,neprestano,dok leže jaja,hrane.

Matična mliječ podstiče ćelije tijela matice na stalnu funkciju,producira nove ćelije tijela matice i daje uvijek novu snagu.Takvo obnavljanje nije poznato nigdje drugdje u živom svijetu.To je i dalo povoda pretpostavci da matična mliječ može imati stimulirajući uticaj na razmjenu materija i kod drugih životinja,pa i kod čovjeka,a to znači da može blagotvorno,kao prirodni stimulator organizma,djelovati i na zdravlje čovjeka.

To je razlog što među proizvodima koje pčela daruje čovjeku,značajno mjesto pripada i matičnoj mliječi-koncentratu aminokiselina,vitamina,hormona i drugih za organizam važnih sastojaka,koji zahvaljujući svom bogatom sastavu i idealnim omjerima,predstavlja dragocjeni prirodni biostimulator organizma.Svojevremeno je o ovom proizvodu iz košnice pisano kao bezmalo o „otkriću stoljeća“,a u senzacionalističkim zanosima matična mliječ je proglašavana čak i za eliksir života.Kao posljedica takvih preuveličavanja i površnih objašnjenja,javljali su se i razni komični,pa i tragični slučajevi,jer su neke ljude morali stavljati u burad sa ledom da bi ih „rashladili“ od posljedica prekomjerne upotrebe mliječi.Neki su,zbog nestručnog uzimanja mliječi,ostali i sa trajnim posljedicama po organizam i zdravlje.

Najviše je bilo zloupotreba,jer su mnogi nesavjesni pčelari i snalažljivi trgovci,pod nazivom „matične mliječi“ prodavali svakojake sumnjive smjese,koje nisu imale nikakve veze s ljekovitim svojstvima koja su im pripisivana.

Neupućeni kupci nisu,nažalost,znali da je za ljekovitost matične mliječi veoma važno porijeklo,starost,način vađenja,čuvanje,pa i sam način upotrebe.Samo ako se zadovolje svi ti preduslovi,matična mliječ može da ima dragocjena ljekovita svojstva,koja su joj priznata i na mnogim naučnim skupovima,a dokazana u brojmi, laboratorijama i kliničkim provjeravanjima.

Izvor:Nijaz Abadžić,Čovjek iz budućnosti,SA 2005.

1594 Posjeta 1 Posjeta danas