ĆIRIĆA HAN

han

U Mostaru pred Ćirića hanom

Prodaje se lijepa djevojka

Kupuju je svi Mostarci redom

A niko je kupiti ne može.

Govorila lijepa djevojka:

„Zalud vama svi Mostarci redom,

Niko mene kupiti ne može

Jer ja n*jesam roba na prodaju

Već djevojka koja čeka momka:

Otišo je robu kupovati

Preko sinja mora u Mlecima.

Kad se dragi iz Mletaka vrati

Bez ijedne pare i dinara,

Daću njemu srce iz njedara.

Izvor:Kalendar Napredak,Sarajevo 1932.

Izbor:Kemal Mahić

970 Posjeta 1 Posjeta danas