Dr.HAJRUDIN ĆURIĆ:MUSLIMANSKO ŠKOLSTVO U LJUBUŠKOM DO 1918.GODINE

ljubuskistara1

IZ knjige dr.Hajrudina Ćurića:“Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918.godine  prenosimo natuknice koje se odnose na muslimansko školstvo u Ljubuškom.

—Prema saluamama za 1873-1875. bilo je medresa:U Mostarskom kadiluku pet(5),Ljubuškom jedna(1),Trebinju jedna(1) i Konjicu jedna(1).Svega osam(8).

—U Ljubuškom je otvorena mektebi ibtidaija 1.0ktobra 1896.godine.Godišnji ispiti u ovoj školi održani su 27.jula 1899. u prisustvu brojnih građana,među kojima su bili:gradonačelnik Muhamed-aga Mahić,kotarski predstojni Mihajlo Kokalj,Osman-beg Kapetanović i šerijatski sudija Ahmed ef.Ekić.Za uspjeh djece zaslužni su mualim Abdulah ef.Sadiković,Adem ef.Košarić i Hafiz ef.Fazlinović.Saradnik lista „Bošnjak“,koji o ovome izvještava,moli Zemaljsko vakufsko povjerenstvo da proširi mektebsku zgradu „jer je jako pretijesna za 170-oro djece“.

Na ispitu održanom 18.jula 1901. djeca su bila pitana iz „Ku'rana“,tedžvida,ilmihala,risalei-ahlaka,šuruti salata i tarihi enbija-a.Ističe se trud mualima:Abdulah ef.Sadikovića,Adem ef.Košarića i Hafiz ef.Fazlinovića,koji nisu žalili napora da djecu „što bolje uzgoje i poduče“,na čemu im se izražava zahvalnost.

STATISTIČKI PODACI MUSLIMANSKIH ŠKOLA I UČENIKA

LJUBUŠKI 1867/68——Broj škola 6;broj učenika—160(M) i 53(Ž);

LJUBUŠKI 1868/69——Broj škola 1;broj učenika—134(M) i 66(Ž);

LJUBUŠKI 1869/70——Broj škola 1;broj učenika—134(M) i 66(Ž);

LJUBUŠKI 1870/71——Broj škola 5;broj učenika—290(M) i 95(Ž);

LJUBUŠKI 1871/72——Broj škola 5;broj učenika—290(M) i 95(Ž);

LJUBUŠKI 1872/73——Broj škola 5;broj učenika—290(M) i 95(Ž);

LJUBUŠKI 1873/74——Broj škola-MEDRESA-1;MEKTEBA 13; 285(M) i 122(Ž)

LJUBUŠKI 1874/75——Broj škola-MEDRESA-1;MEKTEBA 13; 285(M) i 122(Ž);

LJUBUŠKI 1875/78——Broj škola-MEDRESA-1;MEKTEBA-13; 285(M) i 140(Ž)

LJUBUŠKI 1876/77 i 1877/78-nema podataka(Ustanak u BiH.(1875-1878);napomena K.M.

„Nova nastavna osnova bila je jednaka za sve medrese,osim onih u Goraždu,Foči,Bosanskom Brodu,Odžaku,Janji,Koraju,Maglaju,Srebrenici,Kozluku i Ljubuškom,za koje je reis-ul-ulema izdao 1895.godine „općenite direktive“.Ta osnova obuhvatala je ove predmete:

U prvom razredu:sarf(početni osnovi arapske gramatike),“Durrijetka“(elementi dogmatike i obredoslovlja),kiraet(pravilno čitanje „Ku*rana),turski i arapski krasnopis.

U drugom razredu:naliv(arapska nauka o riječima i rečenici),“Halebija“(obredoslovlje),Tarikat(ćudorednost),“Isagudžija“-logika,“Alaka“.arapska frazeologija,kiraet i kaligrafija(kao u prvom razredu).

U trećem razredu:“Multeka“(šerijatsko pravo),“Semaili.Šerif“-život i izreke Muhamedove a.s.,nahv,“Isagudžija“ i kiraet.

Logika i šerijatsko pravo predavali su se „samo sposobnim učenicima“,dok su kiraet u trećem razredu učili“samo u tom predmetu zaostali đaci“.

Izvještaji o upravi Bosne i Hercegovine 1906.Zagreb 1906,203:Ovdje nisu navedena još ova mjesta za koja se zna da su imala medrese u to vrijeme:Goražde,Bosanski Brod,Odžak(kod Modriče),Janja(kod Bijeljine),Koraj(kod Bijeljine),Kozluk(kod Zvornika) i LJUBUŠKI.

…U vremenu od 1906-1909.promovisano je na Bečkom univerzitetu šest medicinara Muslimana iz Bosne i Hercegovine na čast doktora medicine:dr. Mustafa Denišlić iz Sarajeva(1906),dr.Abdulahbeg Bukvica iz Rogatice i dr.Muharem Midžić iz Bihaća(1908),dr.Ejub Mujezinović iz Ljubuškog,dr.Murat Sarić iz Gacka i dr.Hamdija Karamehmedović iz Trebinja(1909)!

Izvor:dr.Hajrudin Ćurić-Muslimansko školstvo u BIH do 1918.SA 1983.

Pripremio:Kemal Mahić

1490 Posjeta 1 Posjeta danas