MAK DIZDAR,SKENDER KULENOVIĆ I MUSA ĆAZIM ĆATIĆ NAJBOLJI SU BOŠNJAČKI PISCI

mehmedalija_mak_dizdar33

Redakcija lista „STAV“ je provela veliku anketu u kojoj je učestvovalo 36 pjesnika i naučnika,a od ovog broje 17 doktora nauka.U anketi su učestvovali:Vedad Spahić,Hadžem Hajdarević,Dževad Karahasan,Amir Talić,Dijana Hadžizukić,Tahir Mujičić,Faruk Šehić,Almedina Čengić,Kemal Mahmutefendić,Alija Pirić,Sead Mahmutefendić,Amina Šiljak-Jesenković,Husein Hasković,Muhidin Džanko,Izet Perviz,Damir Uzunović,Amira Dervišević,Nihad Agić,Mirsad Sijarić,Sead Šemsović,Adijata Ibrišimović-Šabić,Ibrahim Kajan,Zlatko Topčić,Almir Bašović,Sanjin Kodrić,Mirsad Kunić,Fahrudin Rizvanbegović,,Mirza Sarajkić,Samedin Kadić,Alija H.Dubočanin,Irfan Horozović,Sadik Ibrahimović,Fehim Nametak,Sead Begović,Munir Mujić i Naida Mujkić.

Oni su svojim glasovima izabrali:

10 NAJBOLJIH KNJIGA POEZIJE:

1.“KAMENI SPAVAČ“-Mak DIZDAR(72);

2.“SONETI“-Skender Kulenović(35);

3.“PJESME“-Musa Ćazim Ćatić(16);

4.“SARAJEVSKA ZBIRKA“-Abdulah Sidran(15);

5.“SARAJEVSKI TABUT“-Abdulah Sidran(7);

6.“MORIJA“-Abdulah Sidran(5);

7.KUĆA NA VODI“-Husein Husković (4);

8.“GODINA DANA POEZIJE“-Zilhad Ključanin (4);

9.“SA PLOČA ISTOČNIH“-Hamza Humo (3);

10.“DIVAN“ Zijaija Mostarac;“KOST I MESO“-Abdulah Sidran;MODRA RIJEKA“-Mak Dizdar;PJESMA NEVINOSTI“-Zilhad Ključanin;

 

10 NAJBOLJIH PJESAMA:

1.“MODRA RIJEKA“-Mak Dizdar(41);

2.“STEĆAK“-Skender Kulenović(31);

3.“TAUBEI-NESUH“-Musa Ćazim Ćatić(31);

4.“PORUKA“-Mak Dizdar (23);

5.“ZAŠTO TONE VENECIJA“-Abdulah Sidran(19);

6.“BAŠESKIJA“-Abdulah Sidran(17);

7.“GORČIN“-Mak Dizdar(15);

8.“NAD MRTVOM MAJKOM SVOJOM“-Skender Kulenović (12);

9.“NA PRAVI SAM TI PUT MAJKO IZIŠO“-Skender Kulenović(12);

10.“BOSNA“-Nedžad Ibrišimović (10);

Učesnici su trebali odabrati pet najboljih pjesama i tri najbolje knjige poezije u bošnjačkoj književnosti.

Izvor:STAV

Pripremio:Kemal Mahić

2492 Posjeta 1 Posjeta danas