ARSEN DEDIĆ: SMILJE

Arsen

Ubrala je stručak smilja…na otoku jednog dana…

Nije znala da je u njem,moja mladost sadržana…

Niti cvita,niti vene,niti plače nit se smije…

Uvik mi je bilo drago,jer je ono cvit i nije…

Nema tužnih dana,sve se ružno briše…

Kada mi u sobi smilje zamiriše.

Sve je više snova,a sve manje zbilje…

Kad mi u sobi zamiriše smilje…

Ne da se ni zlu ni dobru…nije ka i drugo bilje.

Trpi kišu,trpi sušu u kamenu zlatno bilje.

Nema tužnih dana,sve se ružno briše…

Kada mi u sobi smilje zamiriše.

Sve je više snova,a sve manje zbilje…

Kada mi  u sobi zamiriše smilje…

Ubrala je stručak smilja…na otoku jednog dana…

Nije znala da je u njem…moja mladost zadržana.

Izbor:Kemal Mahić

2646 Posjeta 1 Posjeta danas