GRADSKA SMRTNO STRADALI NA KRIŽNOM PUTU(II SVJETSKI RAT)

gradska1.Elezović Mustafa-„Mujo“-1913.-Mumina-nepoznate okolnosti stradanja

2.Maksumić Džafo-„Husić“-1921.-Murata-nepoznate okolnosti stradanja

3.Maksumić Halil-„Husić“-1920.-Muje-nepoznate okolnosti stradanja

4.Maksumić Mujo –„Bjelkić“-1921.-Murata-nepoznate okolnosti stradanja

5.Maksumić Omer-„Nunić“-1921.-Muje-nepoznate okolnosti stradanja

6.Maksumić Osman-„Musić“-1925.-Derve-nepoznate okolnosti stradanja

7.Špago Murat-1923.-Ibre-nepoznate okolnosti stradanja

8.Špago Zukan-1921-Ibre-nepoznate okolnosti stradanja

ŽRTVE RATA I PORAĆA KOJE NISU BILE NA KRIŽNOM PUTU(GRADSKA)

1.Maksumić Alija „Bjelkić“

2.Maksumić Bećir (Durak)

3.Maksumić Arif(Selim)

4.Maksumić Hata r.Špago

5.Maksumić Huso(Maho)

6.Maksumić Huso(Safet)

7.Maksumić Meša(Selim)

8.Maksumić Halil „Salko“(Durak)

9.Špago Meho(Alija)

10.Špago Omer(Osman)

11.Špago Ramiz „Ramo“

Na križnom putu bilo ukupno—8;

Smrtno stradalih na Križnom putu—8;

Smrtno stradalih koji nisu bili na Križnom putu—11;

Smrtno stradalih u ratu i poraću ukupno—19;

Godine 1948.GRADSKA je imala 257 žitelja.

Izvor:dr.Ante Čuvalo:Od Bleiburga do Ljubuškog,Ljubuški-Chicago 2014.

Pripremio:Kemal Mahić

2177 Posjeta 1 Posjeta danas