ALMIN KAPLAN: IDENTITET

Stolac naslovna

Nakon što sam mu rekao da se zovem Almin

te da dolazim iz sela blizu Stoca

i da je Stolac mali grad u Hercegovini;

Hercegovina da je ustvari Bosna

odnosno Bosna i Hercegovina

a ne Jugoslavija kao što on misli

i da nisam Bosanac

nego Bošnjak

 

On je rekao da je Francuz!

 

Izvor:Motrišta(73);2013.

Izbor:Kemal Mahić

1174 Posjeta 1 Posjeta danas