NATPIS NA NIŠANU MEHMED-BEGA KAPETANOVIĆA

Mehmed beg

Nad mezarom Mehmed-begovim(Ravne Bakije) su dva lijepo izrađena nišana od bijelog mramora,vrlo precizno klesani,a počivaju nad sarkofagom.Sve je ukusno ukrašeno biljnim ornamentima,a natpis u pjesmi na turskom jeziku smješten je s jedne šire strane nišana s fesom.Pismo:lijep talik.I na sarkofagu postoji natpis,sa njegovih širih strana,i to s jedne na perzijskom,a s druge strane na našem jeziku,a u arapskom pismu.

 

„O Bože koji praštaš.

Ovaj svijet je nestalan jer se svakog časa

mijenja,

Zato pametan čovjek za njim ne žudi.

Kada dođe čas suđeni,čovjeku više ništa ne

pomaže,

Jer se od položaja i časti ovoga svijeta mora

rastati.

Kapetanović Muhamed-beg poznat po

pseudonimu Muhibi

Umro je i otišao u blizinu božiju.

Uskoro nakon što se razbolio stiže mu poziv

„Vrati se“.

Začudo se broj njegovih godina podudara sa

božijim imenom,

Bijaše poduzetan u poslovima vjere.

Pametan,pjesnik,historičar i čovjek dobrih

osobina.

Bio je vilajetski mušavir i gradski načelnik.

A i po svojim precima je stekao u

Hercegovini veliku popularnost.

Imenjak(vjerovjesnik Muhamed) nek se

zauzme za njega na dan ponovnog

oživljenja.

A grob njegov neka vječni Bog učini

rajskim vrtom.

Fehmija,sa odbacivanjem „BA“,izrekoh mu

smrtni kronogram:

Emir Muhamed je ove godine napustio

prolazni svijet.

Godina 1320.“(1902)

Sabiranjem brojnih vrijednosti slova posljednjeg distiha dobivamo zbir 1322,od čega treba odbiti 2,na što upućuje i autor natpisa.

Napominjemo da je Mehmed-begu spjevao jedan kronogram i Muhamed Enveri Kadić i taj natpis je upisao u svoj Zbornik(XXVII,str. 371).

Na uzdužnim stranama sarkofaga nalaze se uklesana dva interesantna zapisa od kojih onaj s desne strane rahmetlije,ispisan lijepim i krupnim talik pismom,na perzijskom jeziku,glasi:

 

„O uzvišeni(Bože),kada bi moj grijeh bio

koliko planina Kaf,

Ništa ne mari,jer je to naspram tvoje milosti

neznatna stvar“.

S lijeve strane,isto tako u lijepom i krupnom talik pismu,ispisane su riječi na našem jeziku u arapskoj transliteraciji.

 

„Mili Bože ti pomozi Mehmed-begu svome

robu

Koji strašnog suda čeka u ovom hladnom

grobu.“

 

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak rođen je 19.XII 1839. godine u Vitini kod Ljubuškog.Otac mu  Ali-beg bio je kajmekam u Ljubuškom,a majka mu je iz poznate, u narodnoj pjesmi opjevane,porodice Atlagića, iz Livna.Po završenom školovanju, službovao je u raznim mjestima i 27. V 1877. imenovan je za načelnika grada Sarajeva.Mehmed-beg se bavio i književnim radom.

Izvor:Mehmed Mujezinović:Islamska epigrafika u BiH,SA 1974.

Izbor:Kemal Mahić

1746 Posjeta 2 Posjeta danas