Dr. Nazif Veledar: „Leksikon znamenitih Bošnjaka“ – Sarajevo

Uskoro izlazi iz štampe LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA autora dr. Nazifa Veledara u izdanju Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sarajevo. To je enciklopedija Bošnjaka, preko 1300 znamenitih Bošnjaka kao posebnih bibliotečkih jedinica,…