Zaboravljena bošnjačka heroina i poetesa Mubera Mujagić

Ko još uopće zna za Muberu Mujagić?! Da li je iko iz (neo)komunističkih ili „nacionalnih“ političkih stranaka, nacionalnih akademskih zajednica i društava, čak iz vjerskih zajednica ustao pa rekao: –…

AMIR BRKA: DŽENNAZA

Kad umre čovjek, petnaest tad minuta njega nose ljudi, a tuga, potom, godinama traje.