IZVIR-VODA IZVIRALA

Izvir-voda izvirala ispod pana šimširova, kroz baščicu proticala, u bunar se salivala. Viš bunara kafez stoji, u kafezu lipa Emma. Za to čuli Sarajlije, zlatne kjuće sakovali — otvoraše, ne…

ONA NAS JE ODRŽALA, NJOJZI HVALA: Dijaspora nikad izdašnija,doznake premašile 3,57 milijardi KM!

Iz inos­tran­stva je la­ni u BiH sti­glo 3,57 mi­li­jar­di ma­ra­ka, što je najveći iznos tokom posljednjih deset godina, ne računajući 2014. godinu kada je zbog katastrofalnih poplava dijaspora poslala 3,85…