MUHAMED ELEZOVIĆ: LEGENDA O SARI

Djevojka Sara izroni Iz rijeke ljubavi Rijeka joj podari Prsten od mladog sunca Most