MUHAMED ELEZOVIĆ: LEGENDA O SARI

Djevojka Sara izroni

Iz rijeke ljubavi

Rijeka joj podari

Prsten od mladog sunca

Most

Naizgled stvaran

Imao je boju rijeke

Boju njene tuge

Boju ugašenih očiju

Tu se ona prisjetila

Svoje velike ljubavi

Svoga Saliha

Oplakivala je njegovu smrt

Dozivala ga

 

Možda se samo pretvorio

U prsten od mladog sunca

U vječnost

U most

U toplu zvijezdu nad ponorom.

 

# # Ovo je istina priča o zabranjenoj ljubavi dvoje zaljubljenih:djevojke Sare i mladog Saliha.Salih je živio na Pogleđu, a Sara na Propi.Dijelila ih je samo rijeka Bregava.Njihovoj ljubavi usprotivili su se Sarini roditelji.Dok je Salko prelazio rijeku i išao Sari na sastanak, ubiju ga cigani sa grada.Za uspomenu i vječnu ljubav na svog Saliha, Sara sagradi most na rijeci Bregavi koji se danas zove Djevojački most.Tako je nastala legenda o Sari i Djevojačkom mostu.

Izvor: Muhamed Elezović:Vučija avlija(poezija),SA 2011.

Izbor:Kemal Mahić

1426 Posjeta 2 Posjeta danas