Zapis na stećku iz 1303 godine

A se lezi Prijezda Viganj,na svojini, na plemenitoj ukraj Jajca.   Hodih, al’ ne dojdoh.Gradih, al’ ne zgradih. Sadih, al’ ne znjeh.Govorih, al’ ne iskazah. Voljeh, al’ ne bijah voljen.

HADŽ NAS ČISTI OD GRIJEHA

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Hadž nas čisti od grijeha. A na zadatu temu govorim u danima u kojima na hadž ispraćamo naše hadžije. Jedna od…