ŽALBE NA GLAVARA VELJAKA IVANA VIŠTICU

Glavari (u selima) i muhtari (u mahalama) za vrijeme austro – ugarske vlasti bili su najniža, osnovna veza podanika sa državnom upravom. Postavljao ih je na neodređeno vrijeme Kotarski ured…

TUZLA: LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA

Uskoro izlazi iz štampe Leksikon znamenitih Bošnjaka autora dr. Nazifa Veledara, u izdanju Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sarajevo. To je zapravo Enciklopedija Bošnjaka (preko 1300 znamenitih Bošnjaka), poredanih abecednim redom.

Dedo Himzo: Samoća je najgora kletva

Ima jedan dedo u mom komšiluku. Zove se Himzo. U devetoj je deceniji života. Tih i miran čovjek, koji ne bi mrava zgazio, kao što se u Bosni ima običaj…