TUZLA: LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA

Uskoro izlazi iz štampe Leksikon znamenitih Bošnjaka autora dr. Nazifa Veledara, u izdanju Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sarajevo. To je zapravo Enciklopedija Bošnjaka (preko 1300 znamenitih Bošnjaka), poredanih abecednim redom.

Znameniti Bošnjaci Tuzle i tuzlanske regije u Leksikonu znamenitih Bošnjaka kao posebne bibliotečke jedinice:

Šukrija Alagić, profesor, pisac, prevodilac, orijentalist, pedagog;

Fatmir Alispahić, publicist, književnik, esejista, književni kritičar, scenarist, kolumnist;

Nijaz Alispahić, književnik, dramaturg, režiser, dramski pisac i prozaista, esejista i pjesnik;

Selma Alispahić, pozorišna i filmska glumica;

Rešad Arnautović, muzički pedagog i dirigent;

Mehmed Teufik Azabagić, reisul-ulema, muftija tuzlanski, profesor, kadija, pisac, ekspert islamskih nauka;

Šefik Bešlagić, kulturni historičar;

Hasan Fazlić, karikaturist;

Muhamedaga Hadžiefendić, tuzlanski trgovac i uglednik, vojni komandant iz Drugog svjetskog rata;

Emir Hadžihafizbegović, filmski, pozorišni i televizijski glumac, univerzitetski profesor;

Muhamed Hevai Uskufi, pjesnik i pisac prvog rječnika (od dosad poznatih) bosanskog jezika;

Asim Horozić, kompozitor, autor prve bošnjačke opere Hasanaginica;

Mirsada Hukić, univerzitetski profesor, mikrobiolog;

Bahrija Kadić, doktor prava, prvi Bošnjak koji je doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu;

Ibrahim Kazaz Bošnjak, tesavufski pisac;

Salih Kulenović, doktor etnoloških nauka;

Sead-beg Kulović, političar, gradonačelnik Tuzle, privrednik, kulturni i javni radnik, veleposjednik;

Enver Mandžić, akademik, univerzitetski profesor, ljubitelj umjetnosti;

Pašaga Mandžić, partizanski komesar, vijećnik ZAVNOBiH-a, vijećnik AVNOJ-a, komunistički/socijalistički funkcioner, narodni heroj, ministar, političar;

Enver Enko Mehmedbašić, novinar i književnik;

Semezdin Mehmedinović, književnik;

Ismar Mujezinović, akademski slikar;

Ismet Mujezinović, akademik, akademski slikar;

Nabi Tuzlavi, pjesnik;Zahid Nalić, operni pjevač, tenor;

Mehmed Meša Selimović, akademik, književnik;

Mehmed Šerbić Sami, ljekar i šejh, završio Carski medicinski fakultet u Istanbulu;

Hiba Šerbić-Ramadanović, ljekar, prva Bošnjakinja koja je završila Medicinski fakultet u Beogradu (1939), šefica Prve interne klinike u Sarajevu;

Nesim Tahirović, akademski slikar;Ahmed Čelebija Tuzlak, pjesnik;

Bakir-beg Tuzlić, političar, vakif;

Mehmed Zaimović, akademski slikar;

Ismet Žunić, pjesnik i novelist.

 

Dr. Nazif Veledar

 

2170 Posjeta 1 Posjeta danas