Magistralna cesta Stolac – Neum

Izgradnja magistralne ceste Stolac-Neum, kojom bi se izbjegao prelazak dva granična prelaza između BiH i Hrvatske prilikom odlaska u jedini bh. grad na Jadranskom moru, trebala bi u cijelosti biti okončana 2022. godine, saopćeno nam je iz Javnog preduzeća Ceste FBiH.

Već nekoliko godina govori se o izgradnji ove putne komunikacije, kolokvijalno poznate kao put preko Svitave. Značaj ove ceste je posebno došao do izražaja nakon ulaska Hrvatske u EU, kada je prestao da važi sporazum, kojeg smo imali sa našim zapadnim susjedima, o prelasku granice sa ličnom kartom. Međutim, iako su prvi radovi pokrenuti sada već daleke 1984. godine, ona još uvijek nije završena.

Prema pojašnjenju Cesta FBiH, planirani period realizacije ovog projekta je bio četiri godine, odnsono od 2017. do 2022. godine, a prošle godine su trebali početi radovi na dionici Kiševo-Broćanac.

– Međutim, zbog kašnjenja efektivnosti kredita, početak implementacije Programa je pomjeren za 2018. godinu – navode u Cestama FBiH.

Do sada je na ovoj magistralnoj cesti, projektovanoj za brzine od 80 kilometara na sat, postavljen nosivi sloj asfalta samo na dionici Stari Neum – Kiševo – Babin Do u dužini od oko 5,5 kilometara. Da bi ovaj dio dionice bio u potpunosti završen, potrebno je postaviti i završni habajući sloj asfalta te saobraćajnu signalizaciju.

Osim toga, pribavljene su građevinske dozvole i završen je postupak eksproprijacije za dionicu Stari Neum – Kiševo – Broćanac, u dužini od oko 11,5 kilometara, a urađeni su projektna dokumentacija i elaborat eksprorpijacije za cjelokupnu dionicu od Stoca do Neuma, koja će biti duga oko 48 kilometara.

– Na temelju kompletirane projektne dokumentacije, projekat je uvršten u Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH koji je, putem Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, upućen u proceduru odobravanja kreditnog zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija. Predviđeno je finansiranje kreditom Evropske investicijske banke i Svjetske banke i to tri dionice: dovršetak radova na dionici Kiševo – Broćanac, za šta su predviđena sredstva u iznosu 6,61 milion eura (oko 13 miliona KM), izgradnja dionice Broćanac – Cerovica, za šta su predviđena sredstva u iznosu 21,46 milion eura (oko 43 miliona KM) i izgradnja dionice Cerovica – Drenovac, za šta su predviđena sredstva u iznosu 12,79 miliona eura (oko 25 miliona KM) – navode iz Cesta FBiH.

Iako je ranije najavljivano da bi u novembru prošle godine trebalo da budu potpisani ugovori o izgradnji dionice Kiševo – Broćanac, to se nije dogodilo. Inače, ova dionica je podijeljena na dva dijela, odnosno LOT-a.

– Postupak donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda je nešto duže trajao zbog složenosti postupka evaluacije i usaglašavanja sa bankama, a vjerovatno je sve dodatno bilo usporeno i zbog kašnjenja efektivnosti kredita koji je to postao 7. oktobra 2017. Odabrani su izvođači radova na dionici Kiševo – Broćanac (LOT 1 i LOT 2) i u toku je priprema pregovora o ugovoru i ugovora za potpisivanje. Također je u toku i evaluacija ponuda za nadzor nad izvođenjem radova. Komisija JPCFBiH je izvršila ocjenu pristiglih ponuda i Izvještaj je poslan na odobrenje bankama EIB-u i Svjetskoj banci u decembru 2017. godine. Nakon odobrenja, otvoriće se finansijske ponude i izvršiti konačan izbor nadzora. Očekujemo da ugovori za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem na LOT-u 1 i LOT-u 2 budu potpisani do kraja januara 2018. godine – pojasnili su iz Cesta Federacije.

Što se tiče ostatka ove buduće magistralne ceste, u toku su pripreme za raspisivanje tendera za dionicu Prapratnica – Hutovo, dugu oko 2,5 kilometara, na kojoj će se nalaziti i tunel Žaba, dužine blizu jedan kilometar. Ovaj tender bi trebao biti raspisan do kraja januara. Istovremeno, intenziviraju se pripreme za eksproprijaciju zemljišta na području općine Stolac.

Procjene govore da bi izgradnja cijele ceste od Stoca do Neuma mogla koštati 87 miliona maraka.

2400 Posjeta 1 Posjeta danas