GENEALOŠKO STABLO OMERHODŽIĆA(Ljubuški)

OMER HODŽA-rođen 1784.godine u Istanbulu i supruga mu je rodila tri sina i to:

1.Mustafa,rođen 1800. godine

2.Abdulah, rođen 1804. godine

3.Hasan, rođen 1807. godine

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mustafa(sin Omerhodže), rođen 1800.godine i supruga mu je rodila dva sina i to:

1.Akif

2.Mehmed- umro je kao momak te nije imao potomaka

MUSTAFA je vršio dužnost imama kod sultana MUSTAFA II.Istovremeno je vršio i dužnost glavnog muderisa na dvoru.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ABDULAH(sin Omerhodže) je umro u Carigradu i nije imao potomaka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

HASAN(sin Omerhodže),rođen 1807. godine i supruga mu je rodila pet sinova i to:

1.Šačir

2.Mustafa(rođen 1832 godine)

3.Osman

4.Šučrija

5.Hamid

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MUSTAFA(sin Mustafin), rođen 1832.godine i supruga mu je rodila tri sina i to:

1.Hasan

2.Šačir rođen 1858.godine

3.Ibrahim

HASAN(sin Mustafe) se oženio sa FAZLINOVIĆ UNKOM iz Ljubuškog i sa njom zaimao jednu kćerku po imenu BEGZADA.Hasan je ubrzo nakon Begzadinog rođenja umro.

ŠAČIR(sin Mustafe) se nakon smrti svog najstarijeg brata Hasana oženio sa njegovom udovicom BEGZADOM, i sa njom zaimao šestero djece:

IBRAHIM je živio u Turskoj gdje je i umro(da li ima potomaka-nepoznato)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ŠAČIR(sin Mustafin), rođen 1858. godine i supruga mu je rodila četiri sina i tri kćerke i to:

1.Mustafa, rođen 1833- 1996.

2.Hamid,rođen 1885.godine u Ljubuškom

3.Muhamed, rođen u Ljubuškom

4.Salko, rođen 1887.godine u Ljubuškom

5.Hava,rođena 1880. godine u Ljubuškom

6.Habiba, rođena 1882. godine u Ljubuškom

7.Begzada,rođena 1873. godine u Ljubuškom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MUSTAFA(sin Šačira), rođen 1883 godine je oženio ŠABIĆ ĐULSUMU,kći Ibrahima iz Mostara.Supruga mu je rodila dvoje djece,sina i kćerku i to:

  1. Ibrahim(sin Mustafin),rođen 1910. godine u Ljubuškom
  2. Duda(kći Mustafe),rođena 1915. godine u Ljubuškom

……………………………………………………………………………………………………………………………………

HAMID(sin Šačira),rođen 1885. godine se oženio sa KONJHODŽIĆ HABIBOM,kći Smaila iz Ljubuškog i izrodili sinove:

1.Hasan,rođen 1915. u Ljubuškom

2.Smaila,rođen 1917. u Ljubuškom

3.Sadudina,rođen 1919. u Ljubuškom

4.Husein,rođen 1928. u Ljubuškom

I kćeri:

1.Nuru,rođenu 1914.godine u Ljubuškom

2.Unku, rođenu 1921. godine u Ljubuškom

3.Behdžetu,rođemu 1936. godine u Ljubuškom

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

MUHAMED(sin Šačira), je poginuo u ratu kao momak.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SALKO(sin Šačira), rođen 1887. godine se oženio sa DIZDAREVIĆ NAZIFA zv. NAZA,kći Hasana iz Vitine i izrodili dva sina i tri kćeri i to:

1.Šačir,rođen ? u Ljubuškom

2.Hasan, rođen ? u Ljubuškom

3.Hajrija,rođena ? u Ljubuškom

4.Habiba,rođena ? u Ljubuškom

5.Sabira, rođena ? u Ljubuškom

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HAVA(kći Šačira),rođena 1880. godine i udala se za NOVIĆ HASANA sina Nazifa iz Ljubuškog(koji je bio udovac iza sestre joj Begzade) i sa njim izrodila tri sina i četiri kćerke i to:

1.Sulejman,rođen 1904. u Ljubuškom

2.Refik, rođen 1907. u Ljubuškom

3.Džemil, rođen 1915. u Ljubuškom

4.Mejra, rođena 1905. u Ljubuškom

5.Nefisa,rođena 1913. u Ljubuškom

6.Fata,rođena 1918. u Ljubuškom

7.Rukija, rođena 1922. u Ljubuškom(koja je dobila ime po svojoj rahmetli tetki Rukiji,kćerci Nović Begzade i Hasana)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zahvaljujem na porodičnom „stablu“ kojeg je izgovorio rahmetli hadži ef.Hamid Omerhodžić a sačuvao od zaborava dipl.ing. Sead(Sejo) Ibrahima Konjhodžić a priredio za Vas:

Kemal Mahić

.

3109 Posjeta 1 Posjeta danas