Dr.Jusuf Mulić:HAMDO U SMISLU MEHE

Prije popisa 1971. godine, u CK-a SKJ raspravljalo se o priznavanju narodnosti muslimanima.Uzimajući to kao novo za gotovo,tadašnji direktor Saveznog zavoda za statistiku Ibrahim Latifić naručio je popisne listiće u kojima se među narodima, ravnopravno s onih pet,stajali i Muslimani napisani velikim slovom.Ovo je prepalo velikosrbe komuniste, pa su se okomili na nesretnog Latifića i počeli ga napadati najogavnijim optužbama,pripisujući mu muslimanski nacionalizam.

Listići su povučeni i uništeni,a za muslimane je izmišljena nova smicalica, pa im je data mogućnost da se izjasne kao muslimani u smislu narodnosti. Ovo je u nauci,koja proučava narode i narodnosti(etnologija) do tada bilo nepoznato. To je isto kao kad bi se reklo Hamdo u smislu Mehe.Ovu mogućnost,muslimani su iskoristili i taako se izjasnilo čak !,482.300 stanovnika ili skoro četiri desetine(39,6%) od ukupnog broja stanovnika,odnosno za 76% indeksnih poena.Ovaj višak od 640.182 muslimana u smislu narodnosti, zacijelo,nije mogao nastati prirodnim priraštajem, nego opredjeljenjem onih koji su se 1961.godine izjasnili kao Jugoslaveni neopredijeljeni. Da je ovaj zaključak vjerodostojan,potvrđuje podatak o broju onih koji su se izjasnili kao Jugoslaveni. Njih je sada bilo svega 43.796 ili samo 1,2% od ukupnog broja stanovnika.Ali i u ovoj su brojci glavninu činili muslimani.

Prema tome,1971.godine,kako to tvrde navodni poznavaoci bosanskohercegovačke demografije,muslimani nisu bili priznati kao narod, nego u smislu narodnosti.Tek u popisu stanovništva 1981.godine,muslimani su se mogli izjasniti kao narod,s velikim početnim slovom M-Muslimani.U Bosni i Hercegovini bilo ih je 1,630.033 ili 39,5% od ukupnog broja stanovnika.U odnosu na 1971.godinu,bilo ih je jednu desetinu više.Na opće iznenađenje,te godine se u Bosni i Hercegovini kao Jugoslaveni izjasnilo 326.316 stanovnika,odnosno za 282,520 ili 7,9% više.Sasvim je izvjesno da su njihovu glavninu činili muslimani,ali se njihov broj nije mogao utvrditi.

U popisu stanovništva iz 1991.godine,Muslimana je bilo 1,902.956 ili 43,5% od ukupnog broja stanovnika(4,377.033).U odnosu na 1981.godinu,bilo ih je za 272.923 ili za 16,7 indeksnih poena više.Kao Jugoslaveni izjasnilo se 242.682 stanovnika,što je predstavljalo njihov manjak od 83.634 ili za 25,7 indeksnih poena.Ako su samo polovina njih,odnosno 121.341  činili muslimani,a to je najmanja brojka s kojom se na taj način može računati,prozilazi da jje te godine trabalo biti 2,024.297 Muslimana,što bi činilo 46,2% od ukupnog broja stanovnika Bosne i Hercegovine.

I na kraju,1991.godine u Jugoslaviji se kao Jugoslaveni izjasnilo 799.771 stanovnika,što je činilo 3,4% od ukupnog broja stanovnika(23,563.910).U ukupnom broju Jugoslavena,onih 242.682 u Bosni i Hercegovini činilo je nešto malo manje od jedne trećine(30,3%), iako su u ukupnom broju stanovnika Jugoslavije(23,563.910) broj stanovnika u Bosni i Hercegovini(4,377.033) u ukupnom broju Jugoslavije učestvovao je samo 18,6%.U tzv.Užoj Srbiji(Republika Srbija) bez SAP Kosovo i Vojvodina) udio Jugoslavena u ukupnom broju stanovnika učestvovao je samo sa 2,5%(Kosovo 0,2 i Vojvodina 8,4),u Hrvatskoj 2,2%,Crnoj Gori 4,2%,Makedoniji 4,7% i Sloveniji samo 0,6%.

Ovo sam napisao da se ne zaboravi.

Izvor:Preporod br.8/850(2007).

 

1021 Posjeta 1 Posjeta danas