Brojčano stanje stanovnika Mostarskog muftijstva i udio muslimana(1879-1910)

Ukupno stanovništvo          1879.               1885.               1895.               1910. Bileća                                     13.728            14.025             16.043             19.661 Duvno                                    13.412            16.256             19.347             22.341