Brojčano stanje stanovnika Mostarskog muftijstva i udio muslimana(1879-1910)

Ukupno stanovništvo          1879.               1885.               1895.               1910.

Bileća                                     13.728            14.025             16.043             19.661

Duvno                                    13.412            16.256             19.347             22.341

Foča                                       25.250             –                        –                        –

Gacko                                     9.295              10.582             12.675             15.107

Konjic                                    16.604             19.683             22.126             25.073

Livno                                     –                        27.513             33.500             40.661

Ljubinje                                 10.283             8.381              12.238              14.606

Ljubuški                                 23.196            32.212             39.124              42.297

Mostar                                   40.696            44.706             50.461              66.418

 

Nevesinje                              12.325            14.782             18.844               23.253

Počitelj                                    9.679              –                           –                      –

Prozor                                      –                      10.292            11.780               12.542

Stolac                                     12.004             21.500            24.732               34.563

Trebinje                                 16.484             18.531            20.277               22830

 

UKUPNO                               202.956           238.463         281.147             339.352

 

  1. B) Muslimani

Bileća                                     2.101               2.774               2.822               3.437

Duvno                                    1.656               1.814               1.814               1.798

Foča                                      17.906               –                        –                         –

Gacko                                      3.827                4.005              4.407               5.291

Konjic                                     9.862              11.593             12.357             15.129

Livno                                       –                        3.331                3.413              3.305

Ljubinje                                  1.970                1.943                2.019              2.153

Ljubuški                                  2.846                3.561               3.766              2.846

Mostar                                  13.548              12.141             13.196            14.235

Nevesinje                             3.336                 4.461              5.085              5.773

Počitelj                                 2.345                  –                      –                         –

Prozor                                   –                          4.321              4.572               4.745

Stolac                                   5.029                  6.975              7.589               9.463

Trebinje                               4.599                  4.785              4.894               5.339

 

UKUPNO                            69 .025               61.695             65.973             73.514

 

NAPOMENA:“Kotari/srezovi Bileća,Gacko,Konjic,Ljubinje,Ljubuški,Mostar,Nevesinje,Stolac i Trebinje bili su u sastavu Hercegovačkog,Foča u sastavu Sarajevskog,a Livno,Prozor i Tomislavgrad/Duvno u sastavu Travničkog okruga.U 1879.godini,u sastavu kotara Foča bila je kotarska ispostava Kalinovik,kotara/sreza Počitelj kotarska ispostava Gabela.kotara Ljubuški kotarska ispostava Čapljina,kotara Trebinje kotarska ispostava Korjenići.U 1879.godini s područjem kotara/sreza Foča,koji je nakon popisa iz 1879.godine izdvojen iz područja Hercegovačkog okruga,odnosno Mostarskog muftijstva i priključen Sarajevskom okrugu,odnosno Sarajevskom muftijstvu,ali s Duvnom koje je,bez obzira na administrativno-upravnu pripadnost Travničkom okrugu,trajno ostalo u sastavu Mostarskog muftijstva i bez područja kotara/srezova Livno i Prozor,koji su tek 1883. godine ušli u sastav Muftijskog ureda u Mostaru,odnosno Mostarskog muftijstva.“

Izvor:Dr.Jusuf Mulić:Četiri stoljeća Mostarskog muftijstva(1592-1992):MO 2008.

Priredio:Kemal Mahić

1258 Posjeta 3 Posjeta danas