Dijalog u „Dijalogu“ sa Vitinkama

Prolazeći pokraj ugostiteljskog objekta „DIJALOG“ u Sarajevu,ugledao sam pet Vitinjanki kako eglenišu,evocirajući uspomene iz Vitine,životopise“ svojih najbližih i najdražih iz „kraja“ gdje su odrasli i onda krenuli „u svijet“,nikada ne zaboravljajući zavičaj gdje su „nili i ponikli“.

Pridružio sam se dragim osobama i onda su „navrla“ sjećanja na drage ljude iz Vitine:Asim Mesihović,Hamdija Mesihović,Sejo Mesihović,Stanko Šiljeg,Meho Dizdarević,Mijo i Mila Boras,“Perija“ Boras,Stipe i Jasna Mišetić,Babić Zvonko i Franjo,Pavlović Dilbo,Ćazim Mesihović,Barać Božo,Boras Ante „Brko“,dr.Rizo Kapetanović,Hodžić Nusret,Franjo Majić,Pekara Kovač,nastavnici Beban Vukojević i Nevistić,Mesihović Teofik-Fiko,Mujkić Vahdet i mnogi drugi…

Neka im je rahmet i pokoj  duši!

Kao da smo bili sa njima i njihovim dobrim djelima.

Donosim imena pet dama sa djevojačkim prezimenima:

Dr.Emina Kapetanović

Profesor Zlata Bušatlija

Profesor Mediha(Ibrage) Dizdarević

Hajrija(Safeta) Dizdarević

Nastavnica Edina(Esada) Mesihović

Kemal Mahić

1866 Posjeta 1 Posjeta danas