Ljubuški: Za ceste 320.000 KM, za prijevoz učenika 450.000

Proračun općine Ljubuški za 2019. od 10,730.000 KM u odnosu na 2018. veći je za 446.000 KM, piše Večernji list BiH.

Dotok novca

Prema financijskom planu i izračunu, prihodi proračuna osigurat će se putem planiranih tekućih prihoda od 10,330.000 KM i primitaka od 400.000 KM. Tekući prihodi sastoje se od poreznih prihoda koji bi trebali donijeti 5,484.000 KM, zatim od neporeznih prihoda koji su predviđeni u iznosu od 3,106.000 KM i potpora i i transfera od drugih razina vlasti od kojih se očekuje 1,740.000 KM. U poreznim prihodima najveći dotok novca trebao bi biti od PDV-a, i to 2,700.000 KM te od poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti – 1,150.000 KM dok je u neporeznim prihodima najviše planirano od prihoda komunalne naknade u iznosu od 750.000 KM, od prihoda JK Parkovi 600.000 KM, od komunalnih pristojbi 400.000 KM i od naknade za istaknutu tvrtku 320.000 KM. Planirano je i da se od Županije dobije potpora od 750.000 KM, od Federacije BiH 500.000 KM i od inozemnih potpora 500.000 KM. Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su na način da se prati razvojni koncept općine u cilju ostvarivanja povoljnijih uvjeta za život.

Zaštita od nesreća

Za javnu rasvjetu i nogostupe predviđeno je 220.000 KM, za komunalne usluge 255.000 KM (na odvoženje i odlaganje otpada 240.000 KM), za popravak i održavanje cesta 320.000 KM, za troškove pravnih sporova 70.000 KM, transfer mjesnim zajednicama 300.000 KM, za kulturu 100.000 KM, za sport 150.000 KM. Za posebne potrebe – zaštitu od prirodnih i drugih nesreća predviđeno je 100.000 KM, za prijevoz učenika 450.000 KM, za udruge građana 150.000 KM, za Dječji vrtić 155.000 KM, za vjerske objekte 90.000 KM, transfer za vodovode 260.000 KM, transfer za javnu garažu 230.000 KM, za uređenje trga pokraj OŠ Marka Marulića 90.000 KM, za sabirno-distributivni centar 420.000 KM, za infrastrukturu poslovne zone 250.000 KM, transfer za škole 200.000 KM. Za sufinanciranje troškova održavanja gradske čistoće i drugih komunalnih usluga JP Parkovi izdvojeno je 216.000 KM, za Radio Ljubuški 100.000 KM, za Crveni križ Ljubuški 50.000 KM, za JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s posebnim potrebama 130.000 KM, subvencije privatnim poduzećima i poljoprivrednicima 120.000 KM, za kanale za navodnjavanje 90.000 KM, za otplate duga na ime dugoročnih kredita 565.000 KM, za plaće i naknade troškova zaposlenih u općini 2,125.000 KM, za materijalne troškove 556.500 KM, za kapitalne izdatke tijelu uprave 310.000 KM, za socijalnu zaštitu 485.000 KM.

/HMS/

Radio Ljubuski

907 Posjeta 1 Posjeta danas