Uređivanje i čišćenje harema Zorbinovac

Ovih dana izvodi se velika akcija čišćenja i uređivanja harema Zorbinovac. Medžlis IZ Ljubuški pokrenuo je ovu akciju početkom februara. Oba harema i novi i stari su očišćeni, fotografije u prilogu, prije i poslije čišćenja.

Novi dio harema je već skoro popunjen, preostalo je veoma malo mjesta za ukop. Medžlis je prisiljen da nađe rješenje za nedostatak prostora, pa je odlučeno da se stari harem ponovo koristi za ukope. U toku su dogovori oko toga.

U toku je akcija za košenje harema, napominjemo da će se jedan dio sredstava koristiti za uređenje harema Zorbinovac. Udruženje ljubušaka u Norveškoj nije bilo upoznato da je ova akcija uređenja Zorbinovca u pripremi. Akcija u Norveškoj je pokrenuta prije nego smo dobili tu informaciju i zato je dobila naziv – košenje harema. (Ovo je samo objašnjenje).

Apelujemo na sve ljubušake da učestvuju u akciji, a posebno familije koje generacijski gravitiraju haremu Zorbinovac.

Objavljujemo fotografije od oba harema.

1454 Posjeta 2 Posjeta danas