Ako nestane naš jezik, nestat će i naš narod!

Povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika, Savez dopunskih škola Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Njemačkoj, u Stuttgartu, upućuje čestitke i izražava zahvalnost svim volonterima, nastavnicima, koordinatorima, kulturnim i prosvjetnim radnicima i aktivistima Bosne i Hercegovine u dijaspori, posebno u SR Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Švicarskoj, Danskoj, Sloveniji, Austriji, Italiji, Turskoj, Australiji, Holandiji, Belgiji i SAD-a koji ulažu ogromne napore da mladi i djeca građana BiH u svijetu ne zaborave svoj maternji jezik.

Ujedno, iz Saveza još jednom apeluju na nadležne u Bosni i Hercegovini da regulišu oblast dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku za djecu građana BiH u dijaspori koja su izložena ubrzanoj asimilaciji.

 

image
Sa susreta dopunskih škola BiH/ Moja BiH

– Asimilacija građana BiH u dijaspori u strana društva, posebno mladih i djece uveliko je u toku i prijeti da izgubimo cijele generacije mladih naraštaja. Da bi opstali kao narodi i sačuvali veze sa domovinom – Bosnom i Hercegovinom, ma gdje u svijetu živjeli, naša moralna obaveza je da sačuvamo svoj maternji bosanski jezik, vjeru, običaje i kulturu. Jedan od načina za to su i dopunske škole BiH u svijetu na maternjem bosanskom jeziku i kulturne djelatnosti bh. asocijacija koje ćemo nastaviti podržavati, u okviru svojih mogućnosti, ali, bez adekvatnog uključivanja države u regulisanje ove oblasti, nije moguće postići željene rezultate. Primjera radi, aktivisti BiH u SR Njemačkoj su zadnjih 10 godina u ovoj oblasti napravili izvanredne rezultate: osnovali 50 dopunskih škola BiH na bosanskom jeziku, izlobirali da se ocjena iz bosanskog jezika upisuje djeci u njemačka svjedočanstva u regularnim njemačkim školama i utiče na ukupan prosjek ocjena, da se bosanski jezik priznaje kao drugi strani jezik pri upisu djece u gimnaziju, napravili pozitivnu atmosferu kod roditelja i djece, uradili sve što je do nas kao građana i došli do nivoa kad bez značajnijeg uključivanja države dalje ne ide. Postoje granice volontarizma i aktivnosti iz ljubavi, kaže Haris Halilović, predsjednik Saveza dopunskih škola BiH.

 

image
Torta za učenike u Neckarsulmu/ Moja BiH

Nastava u dopunskim školama BiH u Njemačkoj i većini drugih evropskih zemalja odvija se po planu, programu i udžbenicima MCP-a BiH. Nastavu izvodi nastavni kadar koji već živi u Njemačkoj, koordinira je najviše Savez dopunskih škola BiH, u saradnji sa Generalnim konzulatima BiH u Minhenu, Stuttgartu i Frankfurtu i Ambasadom BiH u Berlinu.

– Ono što su nadležni iz BiH uradili u zadnjih 20 godina za dopunsko obrazovanje djece građana BiH u dijaspori na maternjem jeziku i što trenutno rade je nedovoljno. Zato, i danas, povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika apelujemo na nadležne u BiH, prije svih na Ministarstvo civilnih poslova da regulišu ovu oblast, dok još nije kasno, dok još nismo potpuno izgubili cijele generacije mladih. Na naše građane u dijaspori apelujemo, nemojte ostati po strani, nemojte zatvarati oči pred asimilacijom, nemojte se pravdati lošim odnosom države prema dijaspori, nemojte se hvaliti što ste loš prevodilac u razgovoru svoje djece i svojih roditelja, učinite ono što je do vas – upišite djecu u bosanske dopunske škole, uključite se u projekat očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana bih u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti! Jer, ako nestane naš jezik – nestat će i naš narod – poručuju iz Saveza dopunskih škola Bosne i Hercegovine.

Moja BiH, oslobodjenje.ba

1132 Posjeta 2 Posjeta danas