DVA JARANA

Svadila se dva mlada jarana,

Dva jarana bungur i tarhana,

Bungur kaže:“Ja sam bolja hrana!“

A tarhana“Ja se prije svarim!“

Bungur kipi, a tarhana kisi.

Kako su se ljuto zavadili,

Oni idu paši na mešćemu:

„Sudi nama efendijo,pašo,

Sudi pravo, tako bio zdravo.

Nemoj krivo,sve ti bilo živo!“

Na to se je paša zamislio:

Pa on njima ‘vako progovara:

„Bungur išta, a tarhana ništa.“

Zabilježili:Džemko i Selam

(Novo vrijeme,br.3.SA,18.maj,1929),priredio Enes Kujundžić!

Izbor:Kemal Mahić

1340 Posjeta 2 Posjeta danas