HOTIO BI ALI-PAŠA DOĆI

Hotio bi Ali-paša doći,

Al’ ne smije kroz Saraj'vo proći:

Nisu age medene baklave,

Bajraktari šećer po baklavi,

A jamaci pita zeljanica,

A neferi sitni hurmadžici,

Bazerđani na medu đunlari,

Mladi bezi keške u kazanu,

A terzije sitne rešedije,

A bakali bijeli pilavi,

Krevetari biber po pilavu,

Biber pali,bijel pilav kvari,

Kazandžije zlaćani sahani,

Čizmedžije zerde u sahanu,

Saračići sitni kolačići,

A kazazi bamlja u sahanu,

Borov-čorba čizmedžije mlade,

A aščije hošaf-kaisije.

 

# Pjesmu je prvi put objavio Hamdija Kreševljaković,Novi behar 1/5  1927-28.

Izvor:dr.Enes Kujundžić:Aščinica;SA 2018.

Izbor:Kemal Mahić

 

 

1295 Posjeta 1 Posjeta danas