GAJRET BOSNE I HERCEGOVINE

Gajret(ar.)-ime muslimanskog kulturno-prosvjetmog društva,čija se djelatnost prostirala na području Bosne i Hercegovine,a osnovano je 1903.g. u Sarajevu.Društvo je izdavalo i časopis pod istim imenom,koji je izlazio od 1907-1914 i od 1921-1941.(A.Škaljić:Turcizmi u s-h-h-s jeziku- SA 1985.).

Gajret-(ar)-nastojanje,zauzimanje,revnost;pomoć;zagrijanost,privrženost.

-„Neka znade sva Bosna ponosna/ko je caru bio u g a j r e t u“

„Osman-agu Bogom zaklinjaše,/da mu danas u g a j r e t u bude“.

„Gajret(ar)-„nastoj,trudi se,hajde naprijed.

„G a j r e t,brate,Mujagin Halile!“(Abdulah Škaljić-Turcizmi u s-h-h-s jeziku).

„naglašena vjersko-nacionalna izdiferenciranost stanovništva u Bosni i Hercegovini došla je do izražaja i u zasebnom formiranju i paralelnom egzistiranju kulturno-prosvjetnih društava pojedinih nacionalnih zajednica:

Kod Srba „Prosvjete“.

Kod Hrvata „Napretka“,

Kod Muslimana „Gajreta“(kasnije i „Narodne uzdanice“)

Kod Jevreja „La Benevolencie“

 

Gajretovi stipendisti po mjestu porijekla u godinama:

                                LJUBUŠKI                         VITINA

1903/4                         1                                     –

1908/9                          7                                     2

1912/13                        9                                     1

 

Gajretove stipendije po mjestima stipendista i školama u šk.godini 1903/04

LJUBUŠKI                       1                   GIMNAZIJA

 

Društvo „Gajret“ je od 1935 godine školovalo učenike po mjestima:

Sarajevo-326

Stolac -231

Mostar -204

LJUBUŠKI-148

Tuzla-140

Gacko-135

Trebinje-113

Banja Luka-107

Foča-105

Tešanj-Teslić-104

Bugojno-107

 

Gajretovo članstvo u 1905,1906,1907 godina

L J U B U Š K I

1905

Dobrotvori-

Utemeljitelji-2

Član 1.reda-4

Član 4.reda-1

UKUPNO:7

1906

Utemeljitelji-2

Član 2.reda-2

Član 3.reda-9

Član 4.reda-21

UKUPNO:34

1907.

Utemeljitelji-6

Član 1.reda-5

Član 2.reda-21

Član 3.reda-35

Član 4.reda-59

UKUPNO 126

#2 nemuslimana

 

VITINA

1905.

Utemeljitelja-4

1906.

Član 2.reda-6

Član 3.reda-4

UKUPNO:10

1907.

Član 2.reda 7

Član 3.reda-3

Član 4.reda-4

UKUPNO:14

#2 nemuslimana

 

Izvor:Ibrahim Kemura-„Uloga Gajreta u društvenom životu Muslimana“(1903-1941) SA 1986.

Priredio:Kemal Mahić

1800 Posjeta 2 Posjeta danas