Muhamed Filipović: Mahala kao osnovna urbana forma

To je bio ambijent u kojem se formiralo osjećanje za druge i solidarnost s ljudima uopće,a ako se tome doda da se smatralo da su ljudi dužni da sve ono…

GUJISTA, TA VODA, PORED KOJE RASTOH…

Kao sve što vridi, neznano je otkud stiže. Ta voda, pored koje rastoh. Vrijeme teklo, i preteklo, a ona vazda ista, ista kao što je prvi put potekla. Naša Gujista.…