ILIJA LADIN: EUROPA RIJEČ

Europa

Učena riječ

Europa

Humanistička riječ –

1000-godišnja upotreba –

U svakom rječniku stranih riječi

Pod slovom E

Europa

Povelja o pravima

Europa

Rasprava o metodi

Europa Crveni križ

Europa čisti antihumanizam uz to

Sve sve sve

Europa

Deveta od Beethovena

Europa

Sa svojim fanfarama vječitim

Europa sa svim grijesima zapadnim

Europa kako da ne:u svakom rječniku stranih riječi

Pod slovom E Ali Europa magična riječ

Europa čarobna formula

Za sve ospice vijeka nam na primjer –

Ne tražite nema!

 

Odnijeli je u grob sa sobom

Mrtvi vrači nigdje zapisana nije!Prijatelju,nije!

 

Izvor:Ilija Ladin:RAČUN SVODEĆI,ZORO,Zagreb-Sarajevo 1999.

Izbor:Kemal Mahić

1174 Posjeta 1 Posjeta danas