LJUBUŠKI KADIJA I ALKOHOL

“Stid me spopada što Vam moram javiti da naš kadija mnogo više sliči na kakvog seoskog mejhandžiju koji u oskudici rada uvijek pijucka- nego na haćima*, jer je više puta pri piću nego trijezan. Radi ove nepodobštine odbili su mu skoro svi muslimani “merhaba” i upravili su tužbu na vladu da ga digne iz Ljubuškog, te da ne sramoti cijeli islamski milet u našem šeheru. Istina, on je htio da se bajagi dozove “tobe” i pozivao je Selim-agu Beširevića da ga izmiri s narodom, ali od naših građana niko ni da čuje, jer svak je uvjeren da je od našeg kadije do “tobe”* koliko od mašrika do magriba”*. (1)

Autor ovog napisa, neki „Narodnjak“, nije ni slutio koliku će prašinu dići u ljupkom gradu. Ljubušaci su se pitali u čudu da li je to moguće da naš kadija Mustafa ef. Alić pije? Oni su bili vrlo osjetljivi na ponašanje bilo kojeg kadije, jer su dali 20 kadija i za svakog su znali da mu ne bi nikad na pamet palo za zaviri u mehanu. Vijest se brzo raširila i postala predmet rasprave „za“ i „protiv“ u svim ljubuškim kafanama. Bezimeni autor napisa insistirao je na tome da su svi njegovi navodi tačni i da je pripravan to i na sudu dokazati i molio je redakciju „Musavata“ da ne objavi izjavu Ljubušaka u prilog kadiji. Istraga je bila već u toku i redakcija  „Musavata“ je stala u odbranu svog dopisnika: „Ako je naš dopisnik krivo obijedio kadiju neka nas tuži sudu pa ćemo vidjeti ko ima pravo“. (2, 3) Prava je istina da je kadija molio Selim-agu Beširevića da ga izmiri sa narodnim prvacima Idriz-agom Lalićem i Abdulahom ef. Muminagićem s kojima je bio u stalnom konfliktu kao pripadnicima Muslimanske Narodne Organizacije. (4)

„Narodnjak“je oštro napao izjavu nekih Ljubušaka u prilog kadiji u „Muslimanskoj Svijesti“* i tvrdio da je falsifikat. Potpisnici nisu pitani da li kadija pije ili ne, nego da li je neko od njih vidio kadiju da pije. Mnogi od potpisnika izjave ne piju i nisu mogli vidjeti kadiju da pije, jer nisu zalazili u mehane. Oni su sasvim mehanički potpisivali u uvjerenju da to služi lično za kadiju, a ne javnost. „Narodnjak“ se posebno oborio na jednog potpisnika izjave- načelnika grada Ljubuškog. On je nedostojan tog položaja, jer je zbog vlastitih interesa iznevjerio narod koji ga je birao. Za njega kaže da „ovakav čovjek nije za načelnika, nego mu prajak u ruke pa neka sadi rasad i okopaje luk“ (5) Bio je potpuno uvjeren da je istina na njegovoj strani: „Po Ljubuškom se govori da je kadija tužio „Musavat“* radi mojih dopisa. To je pravo učinio jer što će čovjek da strada, kada nije kriv. Samo vas molim da za svjedoke koji su kadiju vidili pijana, pozovite sve one koje sam vam ja naveo da dođu u Mostar pa da bar naš haćim za svoje piće plati makar kaznu na ovom svijetu“. (6)

U „Bošnjaku„ su jedva dočekali da objave da je osmog juna održana rasprava na Okružnom sudu u Mostaru radi uvrede nanesene ljubuškom kadiji Mustafi ef. Aliću. Radi neosnovane klevete da kadija pije alkohol i drugih nedoličnih zlobnih aluzija, „Musavat“ je osuđen na 120 kruna globe. (7)

* haćim- (tur.) kadija, šerijatski sudija.

* toba- pokajanje.

* od mašrika do magriba- od istoka do zapada.

* Musavat- zvanični organ Muslimanske Narodne Organizacije (MNO)

* Muslimanska svijest- neovisni organ Muslimanske Napredne Stranke (MNS)

 

  1. Narodnjak. Musavat 1909, 5, 2, od 8. januara.
  2. Narodnjak. Musavat 1909, 7, 2, od 24. februara.
  3. Odgovor Uredništva. Musavat 1909, 7, 3, od 24. februara.
  4. Narodnjak. Musavat 1909, 8. 2. od 4. marta.
  5. Narodnjak. Musavat 1909, 10. 2, od 10. marta.
  6. Narodnjak. Musavat 1909, 19, 2, od 20. marta.
  7. Osuđen. Musavat. Bošnjak 1909, 35, 2, od 6. septembra.

Halid Sadiković

 

1606 Posjeta 1 Posjeta danas